Elastyczne formy pracy

Elastyczne formy zatrudnienia ułatwiają łączenie życia zawodowego z prywatnym. Ich stosowanie wynika ze wspólnych ustaleń pracodawcy i pracownika. Wiedząc, że praca nie koliduje na przykład z obowiązkami rodzinnymi, pracownik łatwiej skupia się na swoich zadaniach zawodowych. Tym samym pracodawca zyskuje efektywnego i zmotywowanego pracownika.

Najczęściej spotykane formy elastycznego zatrudnienia:

  • telepraca – praca wykonywana regularnie poza siedzibą firmy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
  • praca w niepełnym wymiarze czasu pracy – może być świadczona w niepełnym wymiarze dziennym (np. 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie) lub niepełnym wymiarze tygodniowym  (np. 4 dni w tygodniu po 8 godzin),
  • ruchomy czas pracy – możliwość rozpoczynania pracy w przedziale godzinowym, np. między godziną 6.00 a 8.00 lub 7.00 a 9.00 i kończenia po przepracowaniu dziennej normy czasu pracy.

Korzyści wynikające ze stosowania elastycznych form zatrudnienia:

  • wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z prywatnym,
  • zwiększenie komfortu pracy pracowników,
  • oszczędności na dojazdach po stronie pracownika,
  • wzrost motywacji pracowników,
  • łatwiejsze pozyskiwanie oraz zatrzymywanie u siebie najlepszych pracowników,
  • wydłużenie aktywności zawodowej,
  • obniżenie kosztów pracy po stronie pracodawcy.
Kobieta pracuje przy domowym stole z kolorowym obrusem. Na stole laptop, na ekranie zdalne spotkanie.

"Zatrudniając pracowników w naszym salonie fryzjerskim staramy się brać pod uwagę ich oczekiwania co do wymiaru i formy czasu pracy. Jeżeli tego oczekują zawieramy z nimi umowy w niepełnym wymiarze. Indywidualnie też ustalamy godziny rozpoczęcia pracy. Dzięki temu łatwiej nam pozyskać z rynku dobrych pracowników, dla których np. zatrudnienie na pełen etat w ściśle określonych godzinach utrudnia realizację obowiązków pozazawodowych".

— Magdalena Girek, właścicielka salonu fryzjersko – kosmetycznego „Novy Klub”

Projekt "Pracownicy - najlepsza inwestycja dla firmy"

Wprowadzenie elastycznych form pracy może być jednym z elementów Strategii Zarządzania Wiekiem w Twojej firmie. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pomaga małopolskim przedsiębiorcom w diagnozie i wdrożeniu nowoczesnych narzędzi z zakresu zarządzania różnorodnością, w tym wiekiem.

Dołącz do projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy” i przekonaj się, że zarządzanie różnorodnością jest opłacalne. Dowiedz się więcej z podstrony „O projekcie”.