Dobre praktyki

W latach 2021-2022 realizowaliśmy pilotażowy projekt „Bonus dla biznesu”. Objęliśmy w nim wsparciem 20 małopolskich pracodawców, którzy otworzyli się na zmianę swojego podejścia do zarządzania pracownikami.

Z przeprowadzonej oceny efektów projektu, a także z rozmów z pracodawcami i pracownikami wynika, że rozwiązania, które im wówczas zaproponowaliśmy, były bardzo pożądane i oczekiwane.

Poznaj historie przedsiębiorców uczestniczących w projekcie „Bonus dla biznesu”. Dowiedz się, jak wdrożenie niektórych rozwiązań z zakresu zarządzania wiekiem pomogło im lepiej wykorzystać potencjał swoich pracowników.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie