Mentoring

Definicja

Mentoring w miejscu pracy polega na przekazywaniu wiedzy mniej doświadczonym pracownikom i wprowadzaniu ich w strukturę firmy. Z jednej strony podopieczny, któremu przydzielony jest mentor, ma rozwijać swoje kompetencje, z drugiej – poznawać specyfikę firmy, jej kulturę, misję i wizję. Mentor zazwyczaj zna bardzo dobrze firmę, ma bogate doświadczenie zawodowe, jest specjalistą w swojej dziedzinie i potrafi przekazywać wiedzę innym. Powinien on swojego podopiecznego wspierać, współpracować z nim, a nie tylko pouczać. Opieką mentora może być objęty nowy pracownik, albo pracownik już zaznajomiony z firmą, który ma objąć nowe stanowisko.

Mentoring odwrócony

Mentoring może też przyjąć postać mentoringu odwróconego. W takim przypadku to młodsza osoba jest mentorem, a starszy pracownik jej podopiecznym. Mentoring odwrócony sprawdza się, gdy młodszy stażem pracownik posiada dużą wiedzę w wybranym obszarze kompetencji specjalistycznych, np. cyfrowych, czy związanych z nowymi technologiami.

Korzyści jakie daje system mentoringowy:

  • wzrost umiejętności pracownika będącego pod opieką mentora,
  • poprawa efektywności wdrażanego pracownika,
  • wzrost motywacji mentora i jego podopiecznego,
  • zachęcenie mentora do wydłużenia aktywności zawodowej,
  • wzrost integracji pracowników,
  • zmniejszenie rotacji w firmie,
  • upowszechnianie idei dzielenia się wiedzą pomiędzy pracownikami.
Mężczyzna w średnim wieku w okularach ochronnym pracuje przy maszynie. W tle ciemnoskóry młody chłopak w okularach ochronnych oraz nausznikach.

"Moja rola polega na udzielaniu wsparcia nowym pracownikom. Pracuję tutaj już od wielu lat. Z nowymi pracownikami dzielę się swoim doświadczeniem oraz wiedzą o firmie. Widzę, że dzięki mojemu wsparciu i udzielanym wskazówkom, mniej się stresują i z większą pewnością realizują swoje zadania. Ja również dzięki temu zyskuję dodatkową motywację do pracy i rozwijam nowe kompetencje".

— Krzysztof Popek, pracownik w firmie Tek-Pak sp. z o.o. sp. k.

Projekt "Pracownicy - najlepsza inwestycja dla firmy"

Mentoring może być jednym z elementów Strategii Zarządzania Wiekiem w Twojej firmie. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pomaga małopolskim przedsiębiorcom w diagnozie i wdrożeniu nowoczesnych narzędzi z zakresu zarządzania różnorodnością i wiekiem.

Dołącz do projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy” i przekonaj się, że zarządzanie różnorodnością jest opłacalne. Dowiedz się więcej z podstrony „O projekcie”.