Przyjazne środowisko pracy

Według Światowej Organizacji Zdrowia (World Heath Organisation) zdrowe miejsce pracy to przestrzeń, w której pracownicy i menedżerowie współpracują i doskonalą się, chroniąc i promując zdrowie, bezpieczeństwo, dobre samopoczucie oraz zrównoważony rozwój kadry.

Zdrowie i dobre samopoczucie pracowników wpływają na efektywność organizacji. Statystyki pokazują, że prawie każdy z nas spędza co najmniej 1/3 dnia w pracy. Do tego większość sytuacji stresowych w naszym życiu związanych jest właśnie z pracą. Stres i ciągłe napięcie mają negatywny wpływ na dobre samopoczucie, zdrowie, a przez to na jakość pracy. Dlatego kluczową kwestią jest dążenie do stworzenia takiego środowiska pracy, aby każdy pracownik czuł się zadowolony z tego, co robi, szczęśliwy i zdrowy.

Na pierwszym planie od tyłu kobieta w sportowym stroju skacze wysoko z szeroko rozłożonymi rękami. W tle widok na górską dolinę oraz wijącą się rzekę.

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organisation) dobre samopoczucie w miejscu pracy odnosi się do wszystkich aspektów życia zawodowego – od jakości i bezpieczeństwa środowiska fizycznego poprzez atmosferę i kulturę, na organizacji pracy kończąc.

W badaniu przeprowadzonym przez Mind.org.uk, aż 60% pracowników stwierdziło, że czują się bardziej zmotywowani i chętniej polecą swoją organizację, jeśli ich pracodawca aktywnie wspiera ich dobre samopoczucie psychiczne. Wynika z tego, że promowanie dobrego samopoczucia w miejscu pracy może poprawić zaangażowanie pracowników, wydajność w organizacji oraz zwiększyć szanse na zatrzymanie lub pozyskanie talentów. Z drugiej strony pracownicy, którzy nie czują się dobrze w środowisku pracy, są bardziej podatni na stres, wypalenie zawodowe i konflikty.

Organizacje coraz częściej dostrzegają potrzebę poważnego traktowania dobrostanu swoich pracowników i tworzenia przyjaznego miejsca pracy.

Przykłady rozwiązań

 • warsztaty specjalistyczne i doradztwo psychologiczne dotyczące zdrowego stylu życia;
 • usługi, wydarzenia i gry motywacyjne skierowane na wspólną integrację i budowanie więzi w zespołach;
 • usługi związane z aktywnym spędzaniem czasu, na przykład usługi trenera sportowego dla pracowników, utworzenie w firmie grupy sportowej, biegowej;
 • usługi z zakresu profilaktyki zdrowotnej, związane z propagowaniem zdrowego i aktywnego stylu życia oraz zdrowia psychicznego, na przykład porady dietetyczne, psychologiczne, fizjoterapeutyczne, refundacja działalności sportowej;
 • usługi prawne i finansowe dla pracowników po osiągnięciu wieku emerytalnego, na przykład związane z prawem pracy, zarządzaniem i ochroną majątku;
 • narzędzia, gry, testy ułatwiające zarządzanie pracownikami w obszarach doceniania i motywowania, udzielania informacji zwrotnej oraz pozytywnego wzmocnienia zachowań i postaw, które są zgodne z celami i wartościami organizacji.

Korzyści wynikające ze zbudowania przyjaznego miejsca pracy

 • poprawa wydajności pracy;
 • poprawa komunikacji i integracji międzypokoleniowej wśród pracowników;
 • zmniejszenie absencji chorobowych i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu;
 • wydłużenie aktywności zawodowej dzięki promowaniu zdrowego stylu życia i profilaktyki prozdrowotnej;
 • zwiększenie motywacji i pozytywnego nastawienia do pracy;
 • poprawa wizerunku organizacji jako dobrego pracodawcy;
 • zwiększenie szans na pozyskanie lub zatrzymanie wykwalifikowanych pracowników.

Budowanie przyjaznego miejsca pracy może być jednym z elementów Strategii Zarządzania Wiekiem w Twojej firmie. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wspiera małopolskich przedsiębiorców w diagnozie i wdrożeniu nowoczesnych narzędzi z zakresu zarządzania różnorodnością i wiekiem.

Dołącz do projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy” i przekonaj się, że zarządzanie różnorodnością jest opłacalne. Dowiedz się więcej z podstrony „O projekcie”.