Nasi eksperci

W projekcie „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy” przedsiębiorcy mogą liczyć na profesjonalne doradztwo ekspertów strategicznych oraz z zakresu HR.

Eksperci strategiczni

Eksperci strategiczni to specjaliści z dużym, różnorodnym doświadczeniem z zakresu tworzenia i wdrażania strategii biznesowych. To oni dokonają profesjonalnej diagnozy i analizy sytuacji firmy biorącej udział w projekcie. Skupią się głównie na kwestiach kadrowych, w szczególności z zakresu zarządzania wiekiem, ale postarają się też zrozumieć inne, kluczowe aspekty funkcjonowania firmy.

Podczas warsztatów i spotkań z kadrą kierowniczą i pracownikami postawią diagnozę, pomogą wyznaczyć cele strategiczne oraz konkretne działania, zbliżające firmę do osiągnięcia sukcesu. Z ich udziałem powstanie Strategia Zarządzania Wiekiem.

Poznaj naszych ekspertów strategicznych

Eksperci z zakresu HR

Współpraca z ekspertami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi to część etapu wdrażania przyjętej przez firmę Strategii Zarządzania Wiekiem oraz Indywidualnego Planu Wsparcia. Ekspert HR pomoże pracodawcy wprowadzić zmiany w zarządzaniu kadrami – usprawnić poszczególne procesy, umieścić odpowiednie zapisy w dokumentach takich jak regulaminy pracy i wynagradzania, ogłoszenia rekrutacyjne, opisy stanowisk, a także opracować na nowo systemy motywacyjne. Wszystko po to, by jak najlepiej wykorzystać potencjał różnorodnych pracowników.

Poznaj naszych ekspertów HR