Konsultanci ds. wsparcia pracodawców

Nasze zadania

Na każdym etapie udziału w projekcie „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy” pracodawca będzie korzystał ze wsparcia swojego indywidualnego Konsultanta z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Począwszy od podpisania umowy uczestnictwa, poprzez szkolenia, doradztwo strategiczne i HR-owe Konsultant będzie towarzyszył przedsiębiorcy w zmianie zarządzania pracownikami, czuwał nad prawidłowym przebiegiem wszystkich etapów wsparcia, a także na bieżąco odpowiadał na jego pytania.

Konsultant, w porozumieniu z pracodawcą, stworzy w oparciu o Strategię Zarządzania Wiekiem Indywidualny Plan Wsparcia (IPW). Rozwiązania zawarte w IPW będą mogły być dofinansowane w formie grantu.

Po podpisaniu przez pracodawcę umowy o udzielenie grantu Konsultant będzie monitorował pojawiające się potrzeby i problemy związane z wdrażaniem zaplanowanych form wsparcia. Pomoże również rozliczyć grant.

Nasz zespół

Do zespołu Konsultantów ds. wsparcia pracodawców zostali wybrani pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dużym doświadczeniem w zakresie realizacji, wdrażania i monitorowania projektów. Posiadają też wiedzę z zakresu procesów HR, zarządzania różnorodnością, prawa przedsiębiorców. Dzięki swojemu doświadczeniu, wiedzy i zaangażowaniu wspólnie z pracodawcami, ekspertami strategicznymi i z zakresu HR pomogą zaplanować oraz wdrożyć Strategie Zarządzania Wiekiem w małopolskich firmach.