Informacje o dofinansowaniu

Projekt „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy” jest realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.7 Wsparcie na rzecz zarządzania różnorodnością u pracodawców, Typ A: opracowanie oraz wdrożenie kompleksowych narzędzi w celu umożliwienia elastycznego reagowania na zmiany zachodzące na rynku pracy i utrzymanie pracowników.

Cel projektu:
opracowanie oraz wdrożenie u 200 małopolskich pracodawców kompleksowych narzędzi umożliwiających elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące na rynku pracy i utrzymanie pracowników

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz z budżetu Województwa Małopolskiego.

Wartość projektu:
34 000 000,00 zł

w tym wkład funduszy europejskich:
28 900 000,00 zł

w tym wkład budżetu województwa:
1 700 000,00 zł