Kobieta i mężczyzna siedzący przy stole w biurze przybijają piątkę.

2023 rok w projekcie

Mija pierwszy rok realizacji projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”. Pomagamy w nim przedsiębiorcom z Małopolski tworzyć przyjazne miejsca pracy.

W 2023 roku:

 • do projektu zakwalifikowało się 80 małych i średnich firm, które chcą poprawić zarządzanie pracownikami;
 • zorganizowaliśmy dla nich 52 szkolenia na temat zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania wiekiem;
 • nasi eksperci przeprowadzili 1200 godzin doradztwa strategicznego dla pracodawców;
 • powstało 40 strategii zarządzania wiekiem w firmach biorących udział w projekcie;
 • zaplanowano:
  – dostosowywanie miejsc pracy do potrzeb i możliwości pracowników w 38 firmach,
  – tworzenie stanowisk pracy zdalnej w 34 firmach,
  – modernizację zaplecza socjalnego w 30 firmach,
  – poprawę systemów rekrutacji i wdrażania do pracy nowych pracowników w 39 firmach,
  – opracowanie systemów motywacyjnych w 33 firmach.

Od stycznia 2024 roku przedsiębiorcy biorący udział w projekcie będą otrzymywali granty, dzięki którym rozpoczną wdrażanie zaplanowanych wcześniej rozwiązań.

Będą też korzystali ze wsparcia doradców HR-owych, którzy pomogą im m.in. w:

 • przygotowaniu wzorów ogłoszeń rekrutacyjnych,
 • tworzeniu programów wdrażania nowozatrudnionych,
 • opracowaniu lub aktualizacji dokumentów kadrowych, np. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania,
 • tworzeniu lub aktualizacji systemów motywacyjnych,
 • organizowaniu mentoringu.

Wsparcie zawsze będzie dostosowywane do indywidualnych potrzeb pracodawcy.