Pracownik budowlany skacze przed ukończonym domem, unosząc do góry rękę z projektem domu

Różnorodność daje moc

Wkrótce na rynek pracy wejdą osoby urodzone już po pojawieniu się pierwszego iphona (2007 rok). Jednocześnie cały czas pracują osoby starsze od najstarszych kaset magnetofonowych (1963 rok). Między tymi „skrajnymi” pokoleniami można wyróżnić jeszcze kilka pośrednich. Każde z nich wychowało się w innych warunkach społecznych, gospodarczych, było inaczej wychowywane i kształcone. Każde z nich ma też inne podejście do pracy, obowiązków, autorytetów. Dodatkowo, na pewne cechy pokoleniowe nakładają się cechy indywidualne każdego z nas. Prawdziwą sztuką jest efektywne zarządzanie zespołem, który jest tak bardzo zróżnicowany.

Nie jest to łatwe, ale jednak się da. Co więcej, taka różnorodność może przynosić dodatkowe korzyści organizacji. Trzeba jednak wiedzieć, jak zrobić z niej atut. Wspieranie łączenia życia zawodowego z prywatnym, działania poprawiające warunki i komfort pracy, zmniejszające obciążenia dla organizmów pracowników – to obszary, gdzie znajdują zastosowanie narzędzia zarządzania wiekiem. Najważniejsze jest jednak, aby zarządzanie to było świadome i umiejętne. Takie, które sprawia, że w firmie panuje dobra atmosfera, a wszystkich łączy jeden cel, który chcą realizować, niezależnie od tego, jak bardzo się różnią.

Tym bardziej, że różnice między pracownikami będą się pogłębiać. Coraz mniej młodych osób rozpoczyna swoje zawodowe kariery, a średni wiek osób pracujących jest coraz wyższy. Kluczowe dla pracodawców staje się więc nie tylko pozyskiwanie nowych pracowników, ale i utrzymanie dotychczasowych. Trzeba sprawić, aby chcieli oni pracować, nawet kiedy skończą już 60 czy 65 lat.

Według badań Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce aktywnych zawodowo jest nieco ponad 30% osób w wieku powyżej 50 lat. Z kolei według sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej wśród osób po sześćdziesiątce pracuje jedynie 15%.

Starsi pracownicy, żeby pozostać aktywnymi zawodowo, muszą być w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, mieć motywację i czerpać zadowolenie ze swojej pracy. Dla wielu z nich praca nie jest tylko przykrym obowiązkiem. Zatrudnienie w przyjaznej organizacji daje im poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, poszerza perspektywy, umożliwia spotkania z nowymi ludźmi. Nie każdy chciałby z tego całkowicie rezygnować, kiedy osiągnie już wiek emerytalny.

Dostrzegając zmieniające się trendy na rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zajął się tematyką zarządzania różnorodnością. Od października 2021 do grudnia 2023 roku realizował pilotażowy projekt „Bonus dla biznesu”. Miał on za zadanie sprawdzić w praktyce nowe pomysły na wsparcie pracodawców borykających się z różnymi problemami w zarządzaniu pracownikami. Wszystkie rozwiązania testowane w projekcie miały przełożyć się na większą efektywność firm, wzrost motywacji i satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy oraz wydłużenie aktywności zawodowej.

Kontynuacją działań realizowanych w „Bonusie dla biznesu” jest projekt „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”. Mali i średni przedsiębiorcy z Małopolski otrzymują w nim wsparcie z Funduszy Europejskich na poprawę zarządzania różnorodnością pracowników i tworzenie przyjaznych miejsc pracy. Czytaj więcej na podstronie O projekcie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, lider we wspieraniu małopolskich pracodawców, którzy chcą lepiej zarządzać różnorodnością pracowników, pomaga im opracować i wdrażać rozwiązania z tego zakresu. Pracodawcy mogą m.in. usprawnić rekrutację, zmniejszyć nieobecności, dostosować warunki pracy do możliwości pracowników w różnym wieku, a także zwiększyć ich motywację i efektywność. Wszystko dopasowane do indywidualnych potrzeb każdej z firm.