Pracownicy w biurze, siedzą nad rozłożonymi arkuszami papieru. Na biurku kolorowe długopisy, kubek.

Inwestycja w pracowników szansą na rozwój firmy

Prowadzisz małą lub średnią firmę w Małopolsce? Zatrudniasz osoby w różnym wieku? Chcesz usprawnić rekrutację, zmniejszyć nieobecności, poprawić warunki pracy albo zwiększyć motywację pracowników? Skorzystaj z oferty projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy", realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Pomożemy Ci w rozwiązywaniu problemów w zarządzaniu pracownikami oraz w zaplanowaniu strategii HR.

Oferta projektu

Pracodawca biorący udział w projekcie będzie mógł skorzystać z doradztwa doświadczonych ekspertów biznesowych, którzy zdiagnozują obszary w zarządzaniu pracownikami wymagające usprawnienia, a następnie opracują wspólnie z nim strategię zarządzania wiekiem w firmie.

W kolejnym etapie pracodawca otrzyma dofinansowanie z funduszy unijnych na wdrożenie niektórych rozwiązań wskazanych w strategii. Będzie mógł m.in. zmodernizować sprzęt i urządzenia w oparciu o wyniki audytu ergonomicznego, doposażyć zdalne stanowiska pracy, zaadaptować pomieszczenia na cele socjalne, czy wdrożyć w firmie mentoring.

Osoby wskazane przez pracodawcę nauczą się współpracy w zespołach wielopokoleniowych oraz dowiedzą się, jak efektywniej pozyskiwać najlepszych pracowników i wykorzystywać potencjał tych, którzy już pracują w firmie. Firma będzie mogła liczyć również na doradztwo ekspertów w zakresie tworzenia lub aktualizacji procesów kadrowych, poprawy komunikacji z pracownikami, czy planowania działań zwiększających motywację i efektywność. Wszystko dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego pracodawcy.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej

Pierwsi małopolscy pracodawcy otrzymają wsparcie w projekcie „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy", który jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, już w 2023 roku. Warto dołączyć do ich grona jak najszybciej. Dla osób, które chcą dowiedzieć się więcej na temat projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie organizuje spotkania on-line w każdy wtorek i czwartek o godz. 10:00. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wysłanie maila na adres pni@wup-krakow.pl z datą spotkania. Otrzymają wówczas link do połączenia na platformie Zoom.

Pracodawców, którzy preferują kontakt bezpośredni, zapraszamy na spotkanie 30 maja o godz. 10:00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, pl. Na Stawach 1, sala 605 (VI piętro). Swoją obecność prosimy zgłosić na adres: pni@wup-krakow.pl, wpisując w treści datę spotkania.

Zarządzanie różnorodnością się opłaca

Zarządzanie różnorodnością zakłada jak najefektywniejsze wykorzystanie przez pracodawcę wiedzy i doświadczenia pracowników w różnym wieku, z różnymi kompetencjami i w różnej sytuacji życiowej. Jego głównym celem jest stworzenie takiego środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniona. Dzięki temu może w pełni wykorzystywać swój potencjał, co przyczynia się do sukcesu firmy.

Zdaniem ekspertów, wprowadzając w firmie elementy zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania wiekiem, pracodawca zyskuje przewagę nad konkurencją. Pokazując wspólny cel, wartość współpracy oraz potencjał drzemiący w wewnętrznie zróżnicowanym zespole, pracodawca zyskuje zmotywowanych i efektywnych pracowników. Taki zespół w sposób naturalny się rozwija, a to z kolei przekłada się na korzyści finansowe dla firmy.