Szkolenie z zarządzania różnorodnością, w szczególności wiekiem, dla uczestników projektu

Trwa wsparcie dla firm w II edycji

Pracodawcy z Małopolski, którzy biorą udział w II edycji projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”, zakończyli już udział w szkoleniach na temat zarządzania różnorodnością, w szczególności wiekiem. Warto przyjrzeć się bliżej, jak wyglądają te szkolenia.

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo przygotowanego przez realizatora szkoleń - Brainstorm Group.

 


Na pierwszym planie sieć połączeń między punktami. Mężczyzna w garniturze stojący w tle dotyka palcem wskazującym jednego z punktów, od którego odchodzi najwięcej połączeń.

Złóż wniosek o unijne wsparcie i stwórz przyjazne miejsce pracy

Od 29 stycznia do 9 lutego małe i średnie firmy z Małopolski mogą zgłaszać się do projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, instytucja Województwa Małopolskiego, oferuje im doradztwo strategiczne i HR, szkolenia, a także do 63 000 zł grantu. Dzięki nim pracodawcy będą mogli lepiej zarządzać pracownikami i tworzyć dla nich przyjazne miejsca pracy.

Masz problem – pomożemy Ci go rozwiązać

Nie możesz znaleźć odpowiednich kandydatów do pracy? Nie wiesz, co zrobić, by Twoi najlepsi pracownicy nie odchodzili? Być może ludzie w zespole nie potrafią ze sobą rozmawiać i narzekają na trudną współpracę? Jest wiele problemów w zarządzaniu pracownikami w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami, nawykami i możliwościami. Wszystkie działają na niekorzyść firmy, bo odsuwają ją od głównego celu: realizacji usług czy dostarczania produktów dobrej jakości dla klientów.

Najwyższy czas, aby sobie poradzić z tymi problemami i w pełni wykorzystywać możliwości każdego pracownika dla dobra firmy. Skorzystaj więc z oferty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Pomoc dopasowana do potrzeb

Na początek pracodawca i kluczowi pracownicy firmy otrzymają w projekcie szkolenie dotyczące zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania wiekiem. Firma skorzysta też z doradztwa strategicznego. Ekspert przeprowadzi diagnozę firmy pod kątem zarządzania pracownikami, a także wskaże obszary wymagające usprawnienia. Następnie – wspólnie z pracodawcą, uwzględniając jego potrzeby – opracuje strategię zarządzania wiekiem w firmie.

W kolejnym etapie pracodawca otrzyma dofinansowanie z funduszy europejskich na wdrożenie wybranych rozwiązań ze strategii. Będzie mógł m.in. zmodernizować sprzęt w oparciu o wyniki audytu ergonomicznego, doposażyć zdalne stanowiska pracy, wdrożyć system przekazywania wiedzy pomiędzy pracownikami czy zadbać o ich zdrowie fizyczne i psychiczne.

Osoby wskazane przez pracodawcę nauczą się współpracy w zespołach wielopokoleniowych, poznają też metody wydłużania aktywności zawodowej i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Firma może liczyć również na doradztwo HR-owe, jeżeli potrzebuje stworzyć lub zaktualizować procesy kadrowe, czy zaplanować działania zwiększające motywację pracowników.

Wsparcie zostanie dopasowane do potrzeb każdej firmy.

Więcej informacji znajdziesz na podstronie "O projekcie".

Zgłoszenia

Do projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy” mogą się zgłaszać małe i średnie firmy z Małopolski, które spełniają wymogi wskazane w Regulaminie.

Wystarczy, że wypełnią formularz rekrutacyjny i wraz z załącznikami dostarczą go do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie do 9 lutego 2024 roku.

Przypominamy, aplikując do projektu nie warto korzystać z pomocy pośredników. Wypełnienie formularza trwa kilkanaście minut, a informacje i dokumenty, niezbędne w procesie rekrutacji, pracodawca musi przygotować osobiście. Sam musi też złożyć wyjaśnienia lub uzupełnić dokumenty w trakcie oceny formularzy.

W przypadku pytań odnośnie rekrutacji czy wypełniania formularza rekrutacyjnego, zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z Biurem Projektu:

  • tel. 12 619 84 89,
  • tel. 12 619 84 45,
  • tel. 12 619 84 68,
  • tel. 690 260 948,
  • tel. 506 332 292,
  • tel. 506 332 265,
  • e-mail: pni@wup-krakow.pl

Pracownik budowlany skacze przed ukończonym domem, unosząc do góry rękę z projektem domu

Różnorodność daje moc

Wkrótce na rynek pracy wejdą osoby urodzone już po pojawieniu się pierwszego iphona (2007 rok). Jednocześnie cały czas pracują osoby starsze od najstarszych kaset magnetofonowych (1963 rok). Między tymi „skrajnymi” pokoleniami można wyróżnić jeszcze kilka pośrednich. Każde z nich wychowało się w innych warunkach społecznych, gospodarczych, było inaczej wychowywane i kształcone. Każde z nich ma też inne podejście do pracy, obowiązków, autorytetów. Dodatkowo, na pewne cechy pokoleniowe nakładają się cechy indywidualne każdego z nas. Prawdziwą sztuką jest efektywne zarządzanie zespołem, który jest tak bardzo zróżnicowany.

Nie jest to łatwe, ale jednak się da. Co więcej, taka różnorodność może przynosić dodatkowe korzyści organizacji. Trzeba jednak wiedzieć, jak zrobić z niej atut. Wspieranie łączenia życia zawodowego z prywatnym, działania poprawiające warunki i komfort pracy, zmniejszające obciążenia dla organizmów pracowników – to obszary, gdzie znajdują zastosowanie narzędzia zarządzania wiekiem. Najważniejsze jest jednak, aby zarządzanie to było świadome i umiejętne. Takie, które sprawia, że w firmie panuje dobra atmosfera, a wszystkich łączy jeden cel, który chcą realizować, niezależnie od tego, jak bardzo się różnią.

Tym bardziej, że różnice między pracownikami będą się pogłębiać. Coraz mniej młodych osób rozpoczyna swoje zawodowe kariery, a średni wiek osób pracujących jest coraz wyższy. Kluczowe dla pracodawców staje się więc nie tylko pozyskiwanie nowych pracowników, ale i utrzymanie dotychczasowych. Trzeba sprawić, aby chcieli oni pracować, nawet kiedy skończą już 60 czy 65 lat.

Według badań Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce aktywnych zawodowo jest nieco ponad 30% osób w wieku powyżej 50 lat. Z kolei według sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej wśród osób po sześćdziesiątce pracuje jedynie 15%.

Starsi pracownicy, żeby pozostać aktywnymi zawodowo, muszą być w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, mieć motywację i czerpać zadowolenie ze swojej pracy. Dla wielu z nich praca nie jest tylko przykrym obowiązkiem. Zatrudnienie w przyjaznej organizacji daje im poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, poszerza perspektywy, umożliwia spotkania z nowymi ludźmi. Nie każdy chciałby z tego całkowicie rezygnować, kiedy osiągnie już wiek emerytalny.

Dostrzegając zmieniające się trendy na rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zajął się tematyką zarządzania różnorodnością. Od października 2021 do grudnia 2023 roku realizował pilotażowy projekt „Bonus dla biznesu”. Miał on za zadanie sprawdzić w praktyce nowe pomysły na wsparcie pracodawców borykających się z różnymi problemami w zarządzaniu pracownikami. Wszystkie rozwiązania testowane w projekcie miały przełożyć się na większą efektywność firm, wzrost motywacji i satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy oraz wydłużenie aktywności zawodowej.

Kontynuacją działań realizowanych w „Bonusie dla biznesu” jest projekt „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”. Mali i średni przedsiębiorcy z Małopolski otrzymują w nim wsparcie z Funduszy Europejskich na poprawę zarządzania różnorodnością pracowników i tworzenie przyjaznych miejsc pracy. Czytaj więcej na podstronie O projekcie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, lider we wspieraniu małopolskich pracodawców, którzy chcą lepiej zarządzać różnorodnością pracowników, pomaga im opracować i wdrażać rozwiązania z tego zakresu. Pracodawcy mogą m.in. usprawnić rekrutację, zmniejszyć nieobecności, dostosować warunki pracy do możliwości pracowników w różnym wieku, a także zwiększyć ich motywację i efektywność. Wszystko dopasowane do indywidualnych potrzeb każdej z firm.