Grupa ludzi pracuje nad czymś wspólnie na świeżym powietrzu.

Wellbeing to brzmi dumnie

Wellbeing to pojęcie, które coraz częściej pojawia się w kontekście organizacji pracy. Dosłownie oznacza dobrostan fizyczny i psychiczny. Termin odnosi się jednak nie tylko do warunków pracy, ale wykracza też poza strefę zawodową. Trudno bowiem mówić o dobrostanie w pracy, jeśli pracownikowi brakuje równowagi w życiu prywatnym.

Dobrostan pracowników = klucz do sukcesu organizacji

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym dobrostan pracowników stał się kluczowym elementem skutecznej strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Firmy coraz częściej zdają sobie sprawę, że zadowoleni i zdrowi pracownicy to kapitał, który przekłada się na lepsze wyniki finansowe i długoterminowy sukces organizacji.

Dobrostan pracowników odnosi się do ogólnego samopoczucia i satysfakcji z życia zawodowego i osobistego. Firmy i organizacje, które inwestują w dobrostan swoich pracowników, czerpią korzyści z bardziej wydajnej pracy, niższego poziomu absencji oraz mniejszej rotacji personelu. Dbanie o dobrostan pracowników to także inwestycja w wizerunek firmy, przyciąganie najlepszych talentów i budowanie silnego zespołu.

Rola benefitów w zapewnianiu dobrego samopoczucia

Elastyczny czas pracy, ergonomiczne stanowiska pracy dostosowane do możliwości pracowników czy praca zdalna to najbardziej podstawowe rozwiązania, wprowadzane przez firmy w trosce o dobrostan pracowników i z myślą o ułatwianiu im godzenia życia zawodowego z prywatnym. Kluczowe znaczenie w tym obszarze mają też benefity oferowane przez pracodawców. Firmy coraz częściej wprowadzają elastyczne programy świadczeń, które mają na celu poprawę jakości życia pracowników. Oto kilka popularnych benefitów:

 • Dofinansowanie posiłków w pracy
  Jest to jeden z podstawowych przejawów dbania o pracownika i jego dobre samopoczucie w miejscu pracy
 • Paczki prezentowe, na przykład z okazji świąt
  Są elementem docenienia pracownika i jego zaangażowania w sprawy firmy.
 • Dostęp do miejsc parkingowych
  Jest ważnym argumentem dla osób, które rozważają zmianę pracy z uwagi na odległość od miejsca zamieszkania.
 • Karnety lub bilety do kina, teatru, na zajęcia sportowe
  Redukują stres i poprawiają samopoczucie, a także kondycję fizyczną i psychiczną.
 • Organizacja spotkań integracyjnych
  Jest elementem budowania zespołu, poprawia komunikację między pracownikami i wzajemne zaufanie.
 • Prywatna opieka zdrowotna
  Zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej, dostęp do badań profilaktycznych i wsparcia psychologicznego to inwestycja w długofalową zdolność pracowników do wykonywania zadań.

Co zyskują firmy, inwestując w dobrostan pracowników

 • Wzrost wydajności
  Organizacje, które inwestują w programy dobrostanu pracowników, odnotowują wzrost wydajności średnio o 20%.
 • Redukcję nieobecności
  Pracownicy dbający o zdrowie i kondycję są mniej narażeni na nieobecności w pracy z powodu chorób czy stresu.
 • Mniejszą rotację
  Firmy oferujące atrakcyjne benefity, dostosowane do potrzeb swoich pracowników, mają znacznie niższy wskaźnik rotacji kadr, co przekłada się na stabilność zespołu.
 • Zwiększoną lojalność
  Pracownicy zadowoleni z pracy w firmie, która daje im poczucie bezpieczeństwa i zadowolenia, są bardziej lojalni wobec swoich pracodawców, co przekłada się na dłuższy okres zatrudnienia.

Podsumowując...

Dobrostan pracowników to nie tylko kwestia etyki, ale również kluczowy czynnik wpływający na efektywność i zyskowność organizacji. Inwestycje w benefity oraz programy wspierające pracowników w ich życiu zawodowym i prywatnym to strategia, która opłaca się zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Współczesne firmy zdają sobie sprawę, że szczęśliwi pracownicy to klucz do osiągnięcia sukcesu na konkurencyjnym rynku pracy.


Kobieta ćwiczy jogę na brzegu rzeki.

Szlachetne zdrowie…

Już Jan Kochanowski zwracał uwagę sobie współczesnym, jak ważne, ale i niedoceniane jest zdrowie. Szczególnie wtedy, gdy żadne dolegliwości nam nie doskwierają. W młodości uważamy, że jesteśmy niezniszczalni, a dźwiganie ciężarów bez pasów transportowych, czy praca w hałasie bez słuchawek wygłuszających wcale nam nie szkodzi. Niestety, nawet jeżeli od razu nie dostrzegamy ubytków na zdrowiu, spowodowanych naszą niewiedzą lub niefrasobliwością, dolegliwości mogą się pojawić nieco później.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Na ciało mają wpływ wszelkie aktywności. Warto przy tej okazji pamiętać, że w pracy spędzamy prawie 1/4 życia i właśnie to miejsce, a także wykonywane tam czynności mocno oddziaływają na nasze zdrowie. Zły stan zdrowia to jedna z najważniejszych przyczyn tego, że pracownicy osiągając wiek emerytalny, kończą pracę. Duży odsetek osób nie podejmujących zatrudnienia również skarży się na liczne dolegliwości, które podaje jako powód bierności zawodowej. Z kolei nieobecności pracowników spowodowane chorobami niekorzystnie wpływają na ciągłość funkcjonowania firm.

W interesie pracodawców jest więc, aby pracownicy byli zdrowi. Dlatego coraz powszechniejsze stają się m.in. dofinansowania dla pracowników do różnych pakietów medycznych umożliwiających korzystanie z badań i wizyt lekarskich, także u specjalistów. Trzeba pamiętać, że łatwiej jest zapobiegać niż leczyć, dlatego warto się badać profilaktycznie.

Wszelkie działania pracodawców w promowaniu i organizowaniu akcji prozdrowotnych zasługują na wyrazy uznania. Za taki przykład może posłużyć zaproszenie mammobusu pod firmę i umożliwienie pracownicom badania bez konieczności szukania placówki i umawiania wizyty. Albo promowanie wśród pracowników badań serca lub prostaty i umożliwienie im wykonania badań w godzinach pracy. Takie rzeczy już się dzieją. Nie jest to jednak standard.

Ale pracodawcy też umieją liczyć. Wiedzą, że kilka godzin pracy pracownika poświęcone na profilaktykę, przełoży się na inne korzyści. Przede wszystkim wpłynie na poprawę kondycji psychicznej i fizycznej, ograniczenie nieobecności z powodu choroby, spadek zmęczenia pracowników, a w efekcie ich wydajniejszą pracę i dłuższą aktywność zawodową.

Pracuj lżej, a wydajniej

Czy wiecie, co wspólnego może mieć ze sobą dwustronny konfesjonał, paletowy wózek elektryczny i ręczny skaner kodów kreskowych? Wszystkie je łączy ergonomiczność. Dzięki skanerom ręcznym sprzedawca nie musi dźwigać ciężkich towarów do skanera stacjonarnego. Wózek elektryczny pozwala przewozić ciężkie towary przy mniejszym nakładzie sił. W konfesjonale dwustronnym kapłan nie siedzi kilka godzin w jednej pozycji, ale przechyla się co kilka minut raz w jedną raz w drugą stronę, co jest zbawienne dla kręgosłupa. Jak widać, nawet przedmioty codziennego użytku, z którymi stykami się w pracy, ale i nie tylko, mogą mieć w sobie pierwiastek ergonomiczności.

Czym jest ergonomia? To dziedzina wiedzy dotycząca przystosowania narzędzi i miejsca pracy do indywidualnych możliwości psychofizycznych i potrzeb pracownika. Służy emu, aby zatrudniony mógł pracować wydajnie, ale jednocześnie zachował dobry stan zdrowia. Ergonomia na szczęście coraz bardziej wychodzi poza teorię i wkracza do firm w postaci praktycznych rozwiązań. Także tych małopolskich, które m.in. w projekcie „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy” przeprowadzają u siebie audyty ergonomiczne.

Oczywistym jest, że prawo nakłada na pracodawców obowiązek przygotowanie stanowisk pracy stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników. Do tego dochodzą bardziej szczegółowe przepisy, w tym BHP. Zawsze jednak można zrobić coś lepiej. I to w firmach uczestniczących w projekcie wykazały specjalistyczne konsultacje. Audytor miał możliwość przejrzeć dotychczas używany sprzęt, zobaczyć pracowników przy pracy. Zapytać ich, co sprawia im największą trudność podczas wykonywania obowiązków. Dzięki temu mógł udzielić rad i wskazówek, jak pracować wydajniej, a przy tym mniej się męcząc. Ergonomia to bowiem nie tylko kwestia narzędzi, maszyn, ale także sposobu wykonywania pracy. Zastosowanie rozwiązań ergonomicznych pozwala na zwiększenie efektywności poprzez eliminację ryzyka zaistnienia chorób zawodowych i wypadków przy pracy.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Na koniec cofnijmy się przełomu I i II wieku naszej ery. To rzymskiemu poecie z tego okresu przypisuje się autorstwo powiedzenia „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Nikt nie wątpi, że dobre zdrowie i kondycja fizyczna pomaga nam utrzymać dobry nastrój, motywację, zaangażowanie i bystrość umysłu. Wiemy to z własnego doświadczenia. Potwierdzają to także pracodawcy, którzy w dzięki dofinansowaniu w projekcie „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy” chcą finansować m.in. karnety na zajęcia sportowe, wydarzenia integracyjne połączone z aktywnością fizyczną, czy konsultacje ze specjalistami w celu wskazania problemów wynikających z przeciążenia pracą u pracowników.


Grafika przedstawia zapisaną kartkę papieru, do której przyłożona jest lupa. W niej widoczny jest fragment grafiki ze strony internetowej projektu

3. lista rankingowa w projekcie "Pracownicy - najlepsza inwestycja dla firmy"

Zapraszamy do zapoznania się z Listą rankingową w III edycji naboru pracodawców do projektu "Pracownicy - najlepsza inwestycja dla firmy".

Lista podstawowa - pracodawcy zakwalifikowani do projektu

 1. DOMI Michał Łukowicz, ul. Św. Wojciecha 47, 32-620 Brzeszcze – 11 punktów
 2. Firma "HOPEK" s.c. Karol, Maria, Marcin Hopek, ul. Polna 10B, 33-340 Stary Sącz – 11 punktów
 3. Przedsiębiorstwo Budowlane i Usług Technicznych "GRANIT" Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 9, 32-800 Brzesko – 10 punktów
 4. NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o., ul. Płk. Dąbka 8C, 30-732 Kraków – 10 punktów
 5. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o., ul. Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków – 10 punktów
 6. NZOZ MEDYK Sp. z o.o., Barcice 422, 33-342 Stary Sącz – 10 punktów
 7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "SOWOSZ" Sp. z o.o., ul. Wadowicka 86, 32-551 Jankowice – 9 punktów
 8. Litwiński Transport-Sprzęt-Budownictwo Sp. z o.o., ul. Św. Krzysztofa 26, 33-312 Tęgoborze – 9 punktów
 9. CULINARY GLOBAL CONCEPT Sp. z o.o. Sp. k., ul. Dominikańska 3, 31-043 Kraków – 9 punktów
 10. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRĄDNIK BIAŁY WSCHÓD, ul. Grażyny 3, 31-217 Kraków – 8 punktów
 11. Związek Centralny Dzieła KOLPINGA w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków – 8 punktów
 12. Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe MEDICINA Sp. z o.o., ul. Rogozińskiego 5, 31-559 Kraków – 8 punktów
 13. MAT-CORUND Sp. J. J.B.T Zdzińscy, ul. Torowa 3A, 30-435 Kraków – 7 punktów
 14. Grzegorz Pałkowski ELEKTRO MED., ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice – 7 punktów
 15. TĘGOBORZE ZPC Grzyb Sp. K-A, ul. św. Floriana 27, 33-312 Tęgoborze – 7 punktów
 16. Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Sp. z o.o., ul. Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska – 7 punktów
 17. KRAWCZYK Sp. j., Iwkowa 685, 32-861 Iwkowa – 6 punktów
 18. IBCS POLAND Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 46, 33-300 Nowy Sącz – 6 punktów
 19. P.P.H.U "PORĘBSKI" Porębski Józef, Świniarsko 70, 33-395 Chełmiec – 6 punktów
 20. DOMS Sp. z o.o., ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane – 6 punktów
 21. Boszkowska Alicja Apteka Prywatna, Racławice 168, 32-222 Racławice – 6 punktów
 22. KMC - SERVICES Sp. z o.o., ul. Balicka 56, 30-149 Kraków – 6 punktów
 23. Piekarnia PISKOREK Sp. z o.o. Sp. k., ul. Oświęcimska 65, 32-651 Nowa Wieś – 6 punktów
 24. CONNECT LOGISTICS Sp. z o. o. Sp. k., ul. Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków – 6 punktów
 25. Fabryka Kart TREFL - Kraków Sp. z o.o., Podłęże 650, 32-003 Podłęże – 6 punktów
 26. Maciej Jewuła "MISTERIUM", ul. Krakowska 111, 32-830 Wojnicz – 6 punktów
 27. CENTRUM ELEKTRONIKI STOSOWANEJ "CES" Sp. z o.o., Podłęże 676, 32-003 Podłęże – 6 punktów
 28. Dom Spokojnej Starości "FiliŻanka" Filip Wąs, Gnojnik 199, 32-864 Gnojnik – 5 punktów
 29. JAN FILIPEK, Firma "JANDREW". Firma "JANDREW" S.C. Iwona, Jan Filipek, Skawa 680A, 34-713 Raba Wyżna – 5 punktów
 30. JACEK ZDEBSKI - EKO JEDZENIE, Trzciana 447, 32-733 Trzciana – 5 punktów
 31. Firma "MAGI" s.c. Maria Zdebska, Agnieszka Gomułka, Trzciana 447, 32-733 Trzciana – 5 punktów
 32. SAPIECHOWSCY Sp. z o.o., Wierzchowisko 66G, 32-340 Wolbrom – 5 punktów
 33. MAREMA Sp. z o.o. Sp. K., ul. Adama Mickiewicza 80, 32-650 Kęty – 5 punktów
 34. REPLIKANT Sp. z o.o., Dziemięrzyce 57, 32-222 Racławice – 5 punktów
 35. Aleksandra Orzeł "Magic" Kursy Języka Angielskiego i Niemieckiego, ul. Sobieskiego 2, 34-100 Wadowice – 5 punktów
 36. "An-Mar Bluj Tandos" Sp. z o.o. Sp. k., Komorów 52, 32-200 Miechów – 5 punktów
 37. NEW TECH LAB Sp. z o.o., ul. Olszańska 7,31-513 Kraków – 5 punktów
 38. "GRUBCIO" spółka cywilna Krzysztof i Danuta Świątańscy, ul. Do Huty 37a, 33-100 Tarnów – 4 punkty
 39. Firma Budowlana Robert Lichosyt, ul. Przemysłowa 10, 34-200 Sucha Beskidzka – 4 punkty
 40. Wyrób Obuwia "AGA" ADAM GODULA, Stryszów 581, 34-146 Stryszów – 4  punkty

Lista rezerwowa - pracodawcy niezakwalifikowani do projektu

 1. SCAN DACH Sp. z o.o., ul. Wenecja 5, 34-100 Wadowice – 4 punkty
 2. DELAVI Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 34, 33-033 Kraków – 4 punkty
 3. Firma Handlowo Usługowa AUTO-RENOLAK Mieczysław Zięba, os. Kombatantów 7e, 31-630 Kraków – 4 punkty
 4. MATPOL Sp. z o.o. Sp. k., ul. Józefa Piłsudskiego 81, 32-050 Skawina – 4 punkty
 5. SĘKPOL Jan Kowal Sp. J., Gręboszów 160, 33-260 Gręboszów – 4 punkty
 6. FIXIT S.A., ul. Nad Serafą 56A, 30-864 Kraków – 4 punkty
 7. Maciej Wandor Firma Handlowo-Usługowa "WAMAPOL", ul. Długa 295, 32-607 Polanka Wielka – 4 punkty
 8. MIDERO S.A., ul. Zabłocie 23/23, 30-701 Kraków – 4 punkty
 9. Chandon Waller & Partners Sp. z o.o., ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków – 4 punkty
 10. EL-SUN Sp. z o.o., Czarnochowice 288, 32-020 Wieliczka – 4 punkty
 11. Zakład Diagnostyki Obrazowej Maciej Sajewicz, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka – 4 punkty
 12. AMIGEO Migut Garstecki Sp. J., ul. Łowienicka 14/6, 30-613 Kraków – 3 punkty
 13. RE-BUD Firma Usługowa Bogusława Darowska, ul. Chmielnik 23, 34-600 Limanowa – 3 punkty
 14. MALUSZKOWO B. Darowska, M. Darowski s.c., ul. Chmielnik 23, 34-600 Limanowa – 3 punkty
 15. BLM LASER-TECH Sp. z o.o., ul. Wenecja 7, 34-100 Wadowice – 3 punkty
 16. FriendHouse Apartaments Sp. z o.o., ul. Szlak 65/1007, 31-153 Kraków – 3 punkty
 17. Tadeusz Wójciak PRO-KOM, ul. Orkana 16B, 34-700 Rabka-Zdrój – 3 punkty
 18. PODAROWANE.pl Biedrzycki Sp. j., ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary – 2 punkty
 19. INNERGO SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Gen. Henryka Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków – 2 punkty
 20. P.H.U. "DANROB" NAJMAN ROBERT, Jaksice 428, 32-200 Miechów – 2 punkty
 21. GOFARM Sp. z o. o. Sp. k., ul. Górników 21/26, 30-819 Kraków – 2 punkty
 22. TINSMITH&INSULATION Sp. z o.o., ul. Do Huty 31, 33-100 Tarnów – 2 punkty
 23. TOMAR SPORT Sp. z o.o., ul. Klasztorna 31, 31-979 Kraków – 2 punkty
 24. F.H.U.P. Marek Księżyc, ul. Dunajewskiego 83, 32-064 Rudawa – 2 punkty
 25. HOSPITALITY INVESTMENTS Sp. z o. o. S. k., ul. Dietla 60, 31-039 Kraków – 2 punkty
 26. KRAKODERO s.c. Robert Mucha, Witold Bać, Plac Nowy 1, 31-056 Kraków – 2 punkty
 27. Hotel KLIMEK SPA Sp. k., Złockie 107, 33-370 Muszyna – 2 punkty
 28. MIĘTUS s. c. Wojciech Jonik, Mateusz Jonik, Laskowa 770, 34-602 Laskowa – 2 punkt
 29. HAND MADE Sp. z o.o., ul. Czarnowiejska 55, 30-049 Kraków – 1 punkt
 30. AKC Zofia Śmigielska, Pl. Wolnica 9, 31-060 Kraków – 1 punkt
 31. AR Moto Sp. z o.o., ul. Brzeska 3, 32-765 Rzezawa – 1 punkt
 32. TDEC GROUP Sp. z o.o., Pisary 10, 32-050 Skawina – 1 punkt
 33. PRESTIGE HOUSE Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 46B/4, 33-300 Nowy Sącz – 1 punkt
 34. PPHU InterCom_plus Dariusz LEDNIOWSKI, Podrzecze 228, 33-386 Podegrodzie – 1 punkt
 35. MONTAGA Monika Wandor, ul. Długa 295, 32-607 Polanka Wielka – 1 punkt
 36. KSIĘGOWOŚĆ POLSKA Sp. z o.o., ul. Domki 14, 31-519 Kraków – 1 punkt
 37. Per Tutti Tomasz Skrzelowski, ul. 1 maja 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska – 1 punkt
 38. EUROMAT POLSKA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Unii Europejskiej 65, 32-600 Oświęcim – 1 punkt
 39. ANNA GŁOWA, ul. Ludwika Mroza 8, 34-730 Mszana Dolna – 1 punkt
 40. FHU CISZEWSKI S.C. Przemysław Czesław Jolanta Adam Ciszewski, Biórków Wielki 100, 32-104 Koniusza – 1 punkt
 41. B2 STUDIO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wrocławska 37A, 30-011 Kraków – 1 punkt
 42. Grupa ENBUD Drewno Profilowane Wojciech Jonik, Laskowa 770, 34-602 Laskowa – 1 punkt
 43. i4GEO s.c., Łącko 813, 33-390 Łącko – 1 punkt
 44. IGEKA - Usługi geodezyjne i informatyczne, Daniel Jasiurkowski, ul. Jana Pawła II 35F, 33-340 Stary Sącz – 1 punkt
 45. NEOMESSE Sp. k., ul. Mierzeja Wiślana 9, 30-732 Kraków – 1 punkt
 46. ERJOT-SERWIS Robert Jelonek, Plac Nowy 1, 31-056 Kraków – 1 punkt
 47. TELEAUDYT Sp. z o.o., ul. Klasztorna 31, 31-979 Kraków – 0 punktów
 48. KOLORENO Sławomir Szubert, ul. Rzemieślnicza 11, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska – 0 punktów
 49. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, ul. ks. I. J. Skorupki 22, 31-519 Kraków – 0 punktów