Siwowłosa kobieta i mężczyzna w średnim wieku w garniturze pracują przy stole. Na blacie leżą kolorowe wydruki, wykresy.

Nie opiekun, nie instruktor – MENTOR

Z kim kojarzy się mentor? Dla niektórych będzie to grecki filozof, który w gaju oliwnym otoczony przez uczniów pomagał im zrozumieć świat. Inni zobaczą w nim profesora na uczelni, obowiązkowo w dojrzałym wieku i z długą białą brodą, który prowadzi wykład dla studentów. Pojęcie mentora jest jednak znacznie szersze.

Okazuje się, że mentorów można spotkać nie tylko na sali wykładowej, ani tym bardziej w gaju oliwnym. Mentorami są zarówno kobiety, jak i mężczyźni, starsi i młodsi, z wykształceniem wyższym albo zawodowym. Pracują w firmach świadomych tego, że proces wdrożenia do pracy nowej osoby, te pierwsze miesiące jej funkcjonowania w nowym środowisku, są kluczowe dla podjęcia decyzji, czy zechce ona zostać w firmie na dłużej. W sytuacji, w której pracodawca na problem z dużą rotacją kadry, odchodzeniem zarówno niedawno zatrudnionych , jak i tych bardziej doświadczonych, mentoring może być bardzo dobrym rozwiązaniem.

Czym jest mentoring?

To jedno z narzędzi zarządzania różnorodnością, w tym wiekiem. Opiera się na partnerskiej relacji mistrz – uczeń i służy przekazywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej w organizacji, ale także ułatwia adaptację pracownikowi do nowych obowiązków. Może on dotyczyć nie tylko nowych pracowników, ale i takich, którzy po latach pracy w firmie obejmują nowe stanowisko. W takiej sytuacji wsparcie osoby, która piastowała je wcześniej, jest nieocenione, zarówno dla pracodawcy, jak i wdrażanego pracownika.

Czyli mentor to taki opiekun, instruktor? Nie. Ma on nie tylko pokazać, jak należy wykonać pracę i sprawdzić, czy jest dobrze zrobiona. Oprócz przekazywania wiedzy i doświadczenia, mentor ma wprowadzić swojego podopiecznego w kulturę organizacyjną firmy. Pomóc mu nie tylko w wypełnianiu zadań na stanowisku pracy, ale i odnaleźć się w grupie, zasymilować z nią. To mentor powinien przekazać nowej osobie informacje, jakie zasady, mniej lub bardziej formalne, obowiązują w firmie. Powinien mu wyjaśniać i przypominać, co dla firmy jest ważne, także w sferze wizerunku, co jest mile widziane, a co nie. Powinien również być osobą, która udzieli informacji i odpowie na pytania, które dotyczą firmy jako całości. Wszystko po to, aby ułatwić podopiecznemu adaptację w firmie, na nowym stanowisku.

Kto może być mentorem?

Mentorem zostaje doświadczony pracownik. Przy czym niekoniecznie znaczy to, że jest to osoba w dojrzałym wieku. Co więcej, czasem osoba młodsza może być mentorem dla starszego pracownika. O ile ma unikalną wiedzę, doświadczenie i kompetencje, aby pełnić rolę mentora (taką sytuację nazywamy mentoringiem odwróconym).

Od stażu pracy dla mentora istotniejsze są inne cechy. Poza wiedzą niezbędna jest umiejętność komunikacji. Zarówno jeśli chodzi o precyzyjne formułowanie komunikatów, jak i aktywne słuchanie. Do tego dochodzi umiejętność wyciągania wniosków, udzielania informacji zwrotnej, motywowania. Taki zestaw cech u mentora znacząco zwiększa szansę powodzenia programu mentoringowego.

Słowo mentor, pochodzi z greki i oznacza „myśliciela”. Postać Mentora występuje w greckich mitach. Był to przyjaciel Odyseusza, któremu ten powierzył opiekę nad swoim synem – Telemachem, kiedy wyruszył na wojnę trojańską.

Korzyści dla wszystkich

Zyski z wdrożenia dobrego systemu mentoringowego osiągają trzy strony biorące udział w tym przedsięwzięciu. Po pierwsze podopieczny mentora łatwiej adaptuje się do nowych zadań, w nowym środowisku pracy, które odbiera jako bardziej przyjazne. Zmniejsza się ryzyko, że po kilku miesiącach zrezygnuje z pracy, co z kolei daje korzyści pracodawcy.

Nie będzie on zmuszony szukać kolejnych osób na wolne stanowisko i zastanawiać się, dlaczego odchodzą. Zyska pracownika wdrożonego do zadań, świadomego, po co jest w firmie, co może jej dać, ale też co firma może dać jemu (i nie chodzi tu tylko o pieniądze).

A co z mentorem? - można zapytać. On także zyskuje? Oczywiście! Oddajmy głos jednemu z młodych mentorów w firmie biorącej udział w projekcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „Bonus dla biznesu”:
- „Moja rola polega na udzielaniu wsparcia młodszym stażem kolegom. Nowych pracowników biorę pod swoje skrzydła i przekazuję im nie tylko potrzebną na stanowisku wiedzę, ale także wizję firmy. Wiadomo, że każdy przyswaja wiedzę czy umiejętności w różnym tempie. Myślę, że dzięki mojemu wsparciu i udzielanym wskazówkom, pracownicy mniej się stresują i z większą pewnością podejmują nowe obowiązki. Funkcja mentora jest bardzo wdzięczną rolą. Fajnie jest mieć świadomość, że nowi pracownicy, jak i zarząd firmy mi ufają. To bardzo budujące. Można powiedzieć, że jestem ambasadorem pracodawcy wśród nowych pracowników”.

Korzyści z wdrożenia systemu mentoringowego w organizacji:

 • wzrost umiejętności pracownika będącego pod opieką mentora,
 • wzrost motywacji mentora i jego podopiecznego,
 • poprawa efektywności wdrażanego pracownika,
 • wzrost integracji pracowników,
 • zmniejszenie rotacji w firmie,
 • upowszechnianie dzielenia się wiedzą pomiędzy pracownikami,
 • zachęcenie mentorów do dłuższego utrzymania aktywności zawodowej.

Trzeba też pamiętać, że zaangażowanie starszych, nie tylko stażem, ale i wiekiem, pracowników jako mentorów, może dać im nową motywację do pracy, do rozwoju oraz wydłużania swojej aktywności zawodowej.


Młoda kobieta i mężczyzna w średnim wieku siedzą przy biurku i obserwują ekran laptopa

Zarządzanie wiekiem… i każdy wygrywa

Zarządzanie wiekiem ma różne definicje. W każdej przewijają się dwa wątki. Po pierwsze, obejmuje ono działania, uwzględniające potrzeby i możliwości pracowników w różnym wieku. Po drugie, takie podejście ma pozwolić na racjonalne i efektywne wykorzystanie wiedzy, kompetencji i potencjału każdego pracownika dla dobra firmy. Modelowe wdrożenie zarządzania wiekiem powinno zatem prowadzić do sytuacji win – win, gdzie korzyść osiąga i pracownik, i pracodawca.

Czy zarządzanie wiekiem to jakiś odrębny system zarządczy? Absolutnie nie. Jest to element zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), które w mniej lub bardziej rozwiniętej formie funkcjonuje w każdej firmie. Pracodawca realizuje przecież przynajmniej dwa etapy z zakresu ZZL – rekrutuje pracowników i kończy z nimi współpracę. Niemniej jednak obszarów, których powinno dotyczyć zarządzanie wiekiem, jest dużo więcej. Są to tematy związane z kształceniem pracowników, rozwojem ich kariery zawodowej, w tym możliwością awansu, przekwalifikowania i przeniesienia na inne stanowisko. Do tego dochodzą jeszcze obszary ergonomii pracy oraz ochrony i promocji zdrowia.

Zarządzanie wiekiem obejmuje zatem wszystko, co jest związane z kompetencjami, potrzebami, oczekiwaniami pracownika od przyjęcia go do pracy i wdrożenia do niej, aż po zakończenie zatrudnienia. To w pierwszej kolejności musi uświadomić sobie pracodawca, który przystępuje do projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”. Więcej informacji można znaleźć na podstronie O projekcie.

Przykładowe narzędzia zarządzania wiekiem:

 • efektywne procesy zarządzania personelem,
 • mentoring,
 • ergonomia,
 • profilaktyka zdrowotna,
 • rehabilitacja,
 • warsztaty integracyjne,
 • praca zdalna,
 • wsparcie w opiece nad osobami zależnymi,
 • szkolenia i planowanie rozwoju,
 • systemy motywacyjne i benefity.

Korzysta pracownik

Dzięki zarządzaniu różnorodnością, w tym wiekiem, na pewno wygrywa pracownik. Otrzymuje stanowisko pracy ergonomiczne, nieobciążające zdrowia, dostosowane do jego potrzeb i oczekiwań. Jeśli jest nowy, to zostaje stopniowo wdrażany do pracy. Jeśli jest już doświadczony, dostaje szansę dzielenia się swoją wiedzą z innymi. Wszystko w ramach posiadanych kompetencji i możliwości. Takie przyjazne środowisko pracy pozwala na wydłużenie okresu aktywności zawodowej każdemu, kto nie chce kończyć kariery zawodowej zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego.

W organizacjach, gdzie zarządza się różnorodnością, w tym wiekiem, zazwyczaj funkcjonują też elastyczne formy zatrudnienia, które ułatwiają pracownikom godzenie życia zawodowego z prywatnym. Do tego dochodzą system motywacyjny oraz system benefitów. Wśród nich częste są dofinansowania do abonamentów medycznych, do posiłków w pracy, do karnetów na zajęcia sportowe czy wydarzenia kulturalne, organizacja dojazdu do pracy lub refundacja jego kosztów.

Zyskuje pracodawca

„Ok.” – powie pracodawca. – „Ale co ja będę z tego miał?” Korzyści dla pracodawcy, który tworzy zespoły zróżnicowane wiekowo i umiejętnie nimi zarządza, jest całkiem sporo. Przede wszystkim jest to usuwanie luki kompetencyjnej. Mogłaby ona powstać, gdyby w jednym czasie większość pracowników o istotnych dla firmy kompetencjach odeszło z pracy, np. na emeryturę. Mając pracowników w różnym wieku i dbając o to, by starsi przekazywali cenną dla firmy wiedzę młodszym, unikamy takiej niepożądanej sytuacji. Jednocześnie stosowanie narzędzi zarządzania wiekiem pozwala na zwiększanie motywacji i efektywności pracowników, ich innowacyjności i kreatywności. A wiadomo, że pracownik zmotywowany, efektywny i skuteczny to miód na serce każdego pracodawcy.

Stosowanie narzędzi zarządzania wiekiem przyczynia się też do budowania wizerunku dobrego pracodawcy, który troszczy się o swoich ludzi. To z kolei ułatwia utrzymanie najlepszych pracowników i zatrudnianie tych najbardziej utalentowanych z rynku. W czasach, gdzie o pracowników coraz trudniej, a o zaangażowanych, kompetentnych i zmotywowanych jeszcze bardziej, są to korzyści nie do przecenienia.


Na pierwszym planie sieć połączeń między punktami. Mężczyzna w garniturze stojący w tle dotyka palcem wskazującym jednego z punktów, od którego odchodzi najwięcej połączeń.

Złóż wniosek o unijne wsparcie i stwórz przyjazne miejsce pracy

Od 29 stycznia do 9 lutego małe i średnie firmy z Małopolski mogą zgłaszać się do projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, instytucja Województwa Małopolskiego, oferuje im doradztwo strategiczne i HR, szkolenia, a także do 63 000 zł grantu. Dzięki nim pracodawcy będą mogli lepiej zarządzać pracownikami i tworzyć dla nich przyjazne miejsca pracy.

Masz problem – pomożemy Ci go rozwiązać

Nie możesz znaleźć odpowiednich kandydatów do pracy? Nie wiesz, co zrobić, by Twoi najlepsi pracownicy nie odchodzili? Być może ludzie w zespole nie potrafią ze sobą rozmawiać i narzekają na trudną współpracę? Jest wiele problemów w zarządzaniu pracownikami w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami, nawykami i możliwościami. Wszystkie działają na niekorzyść firmy, bo odsuwają ją od głównego celu: realizacji usług czy dostarczania produktów dobrej jakości dla klientów.

Najwyższy czas, aby sobie poradzić z tymi problemami i w pełni wykorzystywać możliwości każdego pracownika dla dobra firmy. Skorzystaj więc z oferty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Pomoc dopasowana do potrzeb

Na początek pracodawca i kluczowi pracownicy firmy otrzymają w projekcie szkolenie dotyczące zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania wiekiem. Firma skorzysta też z doradztwa strategicznego. Ekspert przeprowadzi diagnozę firmy pod kątem zarządzania pracownikami, a także wskaże obszary wymagające usprawnienia. Następnie – wspólnie z pracodawcą, uwzględniając jego potrzeby – opracuje strategię zarządzania wiekiem w firmie.

W kolejnym etapie pracodawca otrzyma dofinansowanie z funduszy europejskich na wdrożenie wybranych rozwiązań ze strategii. Będzie mógł m.in. zmodernizować sprzęt w oparciu o wyniki audytu ergonomicznego, doposażyć zdalne stanowiska pracy, wdrożyć system przekazywania wiedzy pomiędzy pracownikami czy zadbać o ich zdrowie fizyczne i psychiczne.

Osoby wskazane przez pracodawcę nauczą się współpracy w zespołach wielopokoleniowych, poznają też metody wydłużania aktywności zawodowej i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Firma może liczyć również na doradztwo HR-owe, jeżeli potrzebuje stworzyć lub zaktualizować procesy kadrowe, czy zaplanować działania zwiększające motywację pracowników.

Wsparcie zostanie dopasowane do potrzeb każdej firmy.

Więcej informacji znajdziesz na podstronie "O projekcie".

Zgłoszenia

Do projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy” mogą się zgłaszać małe i średnie firmy z Małopolski, które spełniają wymogi wskazane w Regulaminie.

Wystarczy, że wypełnią formularz rekrutacyjny i wraz z załącznikami dostarczą go do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie do 9 lutego 2024 roku.

Przypominamy, aplikując do projektu nie warto korzystać z pomocy pośredników. Wypełnienie formularza trwa kilkanaście minut, a informacje i dokumenty, niezbędne w procesie rekrutacji, pracodawca musi przygotować osobiście. Sam musi też złożyć wyjaśnienia lub uzupełnić dokumenty w trakcie oceny formularzy.

W przypadku pytań odnośnie rekrutacji czy wypełniania formularza rekrutacyjnego, zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z Biurem Projektu:

 • tel. 12 619 84 89,
 • tel. 12 619 84 45,
 • tel. 12 619 84 68,
 • tel. 690 260 948,
 • tel. 506 332 292,
 • tel. 506 332 265,
 • e-mail: pni@wup-krakow.pl

Pracownik budowlany skacze przed ukończonym domem, unosząc do góry rękę z projektem domu

Różnorodność daje moc

Wkrótce na rynek pracy wejdą osoby urodzone już po pojawieniu się pierwszego iphona (2007 rok). Jednocześnie cały czas pracują osoby starsze od najstarszych kaset magnetofonowych (1963 rok). Między tymi „skrajnymi” pokoleniami można wyróżnić jeszcze kilka pośrednich. Każde z nich wychowało się w innych warunkach społecznych, gospodarczych, było inaczej wychowywane i kształcone. Każde z nich ma też inne podejście do pracy, obowiązków, autorytetów. Dodatkowo, na pewne cechy pokoleniowe nakładają się cechy indywidualne każdego z nas. Prawdziwą sztuką jest efektywne zarządzanie zespołem, który jest tak bardzo zróżnicowany.

Nie jest to łatwe, ale jednak się da. Co więcej, taka różnorodność może przynosić dodatkowe korzyści organizacji. Trzeba jednak wiedzieć, jak zrobić z niej atut. Wspieranie łączenia życia zawodowego z prywatnym, działania poprawiające warunki i komfort pracy, zmniejszające obciążenia dla organizmów pracowników – to obszary, gdzie znajdują zastosowanie narzędzia zarządzania wiekiem. Najważniejsze jest jednak, aby zarządzanie to było świadome i umiejętne. Takie, które sprawia, że w firmie panuje dobra atmosfera, a wszystkich łączy jeden cel, który chcą realizować, niezależnie od tego, jak bardzo się różnią.

Tym bardziej, że różnice między pracownikami będą się pogłębiać. Coraz mniej młodych osób rozpoczyna swoje zawodowe kariery, a średni wiek osób pracujących jest coraz wyższy. Kluczowe dla pracodawców staje się więc nie tylko pozyskiwanie nowych pracowników, ale i utrzymanie dotychczasowych. Trzeba sprawić, aby chcieli oni pracować, nawet kiedy skończą już 60 czy 65 lat.

Według badań Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce aktywnych zawodowo jest nieco ponad 30% osób w wieku powyżej 50 lat. Z kolei według sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej wśród osób po sześćdziesiątce pracuje jedynie 15%.

Starsi pracownicy, żeby pozostać aktywnymi zawodowo, muszą być w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, mieć motywację i czerpać zadowolenie ze swojej pracy. Dla wielu z nich praca nie jest tylko przykrym obowiązkiem. Zatrudnienie w przyjaznej organizacji daje im poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, poszerza perspektywy, umożliwia spotkania z nowymi ludźmi. Nie każdy chciałby z tego całkowicie rezygnować, kiedy osiągnie już wiek emerytalny.

Dostrzegając zmieniające się trendy na rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zajął się tematyką zarządzania różnorodnością. Od października 2021 do grudnia 2023 roku realizował pilotażowy projekt „Bonus dla biznesu”. Miał on za zadanie sprawdzić w praktyce nowe pomysły na wsparcie pracodawców borykających się z różnymi problemami w zarządzaniu pracownikami. Wszystkie rozwiązania testowane w projekcie miały przełożyć się na większą efektywność firm, wzrost motywacji i satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy oraz wydłużenie aktywności zawodowej.

Kontynuacją działań realizowanych w „Bonusie dla biznesu” jest projekt „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”. Mali i średni przedsiębiorcy z Małopolski otrzymują w nim wsparcie z Funduszy Europejskich na poprawę zarządzania różnorodnością pracowników i tworzenie przyjaznych miejsc pracy. Czytaj więcej na podstronie O projekcie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, lider we wspieraniu małopolskich pracodawców, którzy chcą lepiej zarządzać różnorodnością pracowników, pomaga im opracować i wdrażać rozwiązania z tego zakresu. Pracodawcy mogą m.in. usprawnić rekrutację, zmniejszyć nieobecności, dostosować warunki pracy do możliwości pracowników w różnym wieku, a także zwiększyć ich motywację i efektywność. Wszystko dopasowane do indywidualnych potrzeb każdej z firm.


Kobieta i mężczyzna siedzący przy stole w biurze przybijają piątkę.

2023 rok w projekcie

Mija pierwszy rok realizacji projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”. Pomagamy w nim przedsiębiorcom z Małopolski tworzyć przyjazne miejsca pracy.

W 2023 roku:

 • do projektu zakwalifikowało się 80 małych i średnich firm, które chcą poprawić zarządzanie pracownikami;
 • zorganizowaliśmy dla nich 52 szkolenia na temat zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania wiekiem;
 • nasi eksperci przeprowadzili 1200 godzin doradztwa strategicznego dla pracodawców;
 • powstało 40 strategii zarządzania wiekiem w firmach biorących udział w projekcie;
 • zaplanowano:
  - dostosowywanie miejsc pracy do potrzeb i możliwości pracowników w 38 firmach,
  - tworzenie stanowisk pracy zdalnej w 34 firmach,
  - modernizację zaplecza socjalnego w 30 firmach,
  - poprawę systemów rekrutacji i wdrażania do pracy nowych pracowników w 39 firmach,
  - opracowanie systemów motywacyjnych w 33 firmach.

Od stycznia 2024 roku przedsiębiorcy biorący udział w projekcie będą otrzymywali granty, dzięki którym rozpoczną wdrażanie zaplanowanych wcześniej rozwiązań.

Będą też korzystali ze wsparcia doradców HR-owych, którzy pomogą im m.in. w:

 • przygotowaniu wzorów ogłoszeń rekrutacyjnych,
 • tworzeniu programów wdrażania nowozatrudnionych,
 • opracowaniu lub aktualizacji dokumentów kadrowych, np. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania,
 • tworzeniu lub aktualizacji systemów motywacyjnych,
 • organizowaniu mentoringu.

Wsparcie zawsze będzie dostosowywane do indywidualnych potrzeb pracodawcy.


Kobieta patrzy na jesienną przyrodę, a jej rozłożone ręce sugerują rozluźnienie i zadowolenie z widoku, który ma przed oczami

Zadowoleni ludzie pracują lepiej

Strefa relaksu w siedzibie firmy? Dlaczego nie. To dobry sposób na odreagowanie stresu w pracy i przygotowanie się do realizacji trudnych zadań. Warto wprowadzać w organizacji tego typu rozwiązania. Nie tylko dla dobra pracowników.

Co na to nauka

Badania pokazują, że szczęśliwi ludzie są bardziej wydajni. Tacy pracownicy są o 43% bardziej produktywni i aż o 86% bardziej kreatywni. Z kolei odczuwanie radości z wykonywania pracy w 98% wpływa też na obniżenie stresu oraz poprawia kontakty ze współpracownikami. Dlatego w interesie każdej organizacji jest zapewnienie pracownikom takich warunków, które podniosą ich poziom zadowolenia z życia.

Nie są to skomplikowane działania. Strefa relaksu to proste rozwiązanie, które może poprawić samopoczucie pracowników. Piłkarzyki, tarcza z rzutkami czy szachy może nie uczynią człowieka szczęśliwym, ale na pewno są w stanie pozytywnie wpłynąć na jakość wykonywanej pracy.

Inwestycja w samopoczucie pracowników jest opłacalna

Ileż to razy każdy z nas wstawał od biurka ze słowami: „mózg mi paruje, muszę zrobić sobie przerwę”. To normalna reakcja organizmu. Kiedy dużo i intensywnie pracujesz, w końcu musi dojść do przeciążenia. Przestajesz jasno myśleć, jesteś rozkojarzony, działasz na zwolnionych obrotach, nie umiesz dokończyć tego, nad czym właśnie pracujesz. Zamiast tkwić w tym stanie, zrób sobie przerwę. Zmień otoczenie, zajmij się na chwilę czymś zupełnie innym (na przykład wyciągnij się na leżaku i włącz muzykę, którą lubisz). Zobaczysz, że za chwilę twoja głowa wróci do równowagi. Dzięki temu szybciej skończysz to, co wcześniej przerwałeś.

Naukowcy podkreślają, że relaks wpływa też na wzrost kreatywności. Nie zawsze na najlepsze pomysły wpadamy pracując w skupieniu przy biurku. Częściej idealne rozwiązania spływają na nas podczas czynności, które nas odprężają – jazda na rowerze, prysznic, praca w ogródku (w zależności od tego, co kto lubi). Krótka przerwa w pokoju relaksu może zatem zdziałać cuda, jeżeli chodzi o przełom w jakimś skomplikowanym zadaniu.

Relaks pozwala nam również nabrać dystansu do tego, nad czym właśnie pracujemy. Grając w ulubioną grę, skacząc na skakance, czy pijąc kawę zanurzeni w miękkim fotelu możemy przemyśleć decyzje, które mamy podjąć, czy zastanowić się nad sposobami rozwiązania problemu, przed którym stoimy. Zrelaksowany umysł działa bardziej racjonalnie.

To naprawdę działa. Dlatego każda inwestycja w poprawę samopoczucia pracowników to konkretny zysk dla organizacji.


mężczyzna w ciemnej marynarce z rozłożonymi rękami, patrzący w górę, pokazany od tyłu

Sięgnij po unijne wsparcie, by lepiej zarządzać pracownikami

9 października rozpoczyna się kolejna rekrutacja do projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”. Małe i średnie firmy z Małopolski mogą w nim otrzymać do 63 000 zł oraz szkolenia i doradztwo, dzięki którym poprawią zarządzanie pracownikami. Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, instytucji Województwa Małopolskiego.

Oferta szyta na miarę

Na początek pracodawca i kluczowi pracownicy firmy otrzymają w projekcie szkolenie dotyczące zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania wiekiem. Firma skorzysta również z doradztwa biznesowego. Ekspert przeprowadzi diagnozę firmy pod kątem zarządzania pracownikami, a także wskaże obszary wymagające usprawnienia. Następnie – wspólnie z pracodawcą, uwzględniając jego potrzeby i warunki prowadzenia działalności gospodarczej – opracuje strategię zarządzania wiekiem w firmie.

W kolejnym etapie pracodawca otrzyma dofinansowanie z funduszy europejskich na wdrożenie niektórych rozwiązań wskazanych w strategii. Będzie mógł m.in. zmodernizować sprzęt w oparciu o wyniki audytu ergonomicznego, doposażyć zdalne stanowiska pracy, pomóc pracownikom zadbać o zdrowie fizyczne i psychiczne czy wdrożyć w firmie mentoring.

Osoby wskazane przez pracodawcę nauczą się współpracy w zespołach wielopokoleniowych, poznają też metody wydłużania aktywności zawodowej i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Firma będzie mogła liczyć również na doradztwo HR-owe, jeżeli potrzebuje stworzyć lub zaktualizować procesy kadrowe, czy zaplanować działania zwiększające motywację pracowników.

Całe wsparcie zostanie dopasowane do potrzeb firmy.

Więcej informacji znajdziesz na podstronie "O projekcie".

Kto może skorzystać z pomocy

Projekt „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, jest adresowany do małych i średnich firm z Małopolski.

Pracodawca, chcący wziąć udział w projekcie, powinien m.in.:

 • spełniać warunki dostępu do otrzymania pomocy de minimis;
 • prowadzić działalność od co najmniej 2 lat;
 • nie mieć strategii zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania wiekiem, stworzonej lub aktualizowanej za pieniądze publiczne w ciągu ostatnich 3 lat;
 • nie mieć zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne;
 • nie być karanym.

Wszystkie wymogi stawiane pracodawcom w projekcie znajdziesz w Regulaminie.

Zgłoszenia

Pracodawcy, zainteresowani projektem, muszą wypełnić formularz rekrutacyjny i dostarczyć go do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie do 20 października 2023 roku.

Uwaga! Aplikując do projektu nie warto korzystać z pomocy pośredników. Wypełnienie formularza trwa kilkanaście minut, a informacje i dokumenty, niezbędne w procesie rekrutacji, pracodawca musi przygotować osobiście. Sam musi też złożyć wyjaśnienia lub uzupełnić dokumenty w trakcie oceny formularzy.

W przypadku pytań odnośnie rekrutacji czy wypełniania formularza rekrutacyjnego, zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z Biurem Projektu:

 • tel. 12 619 84 89,
 • tel. 12 619 84 45,
 • tel. 12 619 84 68,
 • tel. 690 260 948,
 • tel. 453 672 169,
 • e-mail: pni@wup-krakow.pl

Cztery osoby siedzą przy stole , na którym rozłożone są arkusze papieru i pisaki.

Ruszyło wsparcie dla firm

Pierwsi pracodawcy z Małopolski, którzy chcą lepiej zarządzać pracownikami, korzystają już z oferty projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”. Biorą udział w szkoleniach na temat zarządzania różnorodnością i pracują z doradcami strategicznymi, którzy tworzą dla nich strategie zarządzania wiekiem.

Warto świadomie zarządzać pracownikami

Jak pokazują doświadczenia ostatnich lat, wiele firm ma problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy czy z utrzymaniem najbardziej wartościowych pracowników. Niektóre zmagają się z częstymi nieobecnościami z powodu chorób, w innych szwankuje komunikacja w zespołach. Problemy w zarządzaniu pracownikami są różne, wiele z nich można rozwiązać wprowadzając w firmie długofalową strategię HR, usprawniając procesy kadrowe i dbając o pracowników. Przekonują się o tym pracodawcy, którzy biorą udział w projekcie „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”, dofinansowanym z Funduszy Europejskich.

Już 34 małe i średnie firmy z Małopolski podpisały z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie umowy uczestnictwa w projekcie. Kadra zarządzająca i kluczowi pracownicy każdej z nich biorą udział w szkoleniu poświęconym zarządzaniu różnorodnością, a zwłaszcza wiekiem. Warto podkreślić, że szkolenie to jest organizowane dla każdej z firm oddzielnie, jest więc szansa odnieść je do własnych realiów i podyskutować z prowadzącym na temat swoich problemów w zarzadzaniu pracownikami.

Po szkoleniu rozpoczyna się dla firm etap doradztwa strategicznego. Jest on prowadzony przez doświadczonych ekspertów biznesowych, którzy diagnozują sytuację firmy pod kątem zarządzania pracownikami, wskazują obszary wymagające usprawnienia, aby następnie opracować wspólnie z pracodawcą strategię zarządzania wiekiem. Będzie ona podstawą do wdrażania w firmie rozwiązań z tego zakresu. Na część z nich pracodawca, który teraz wszedł do projektu, otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na początku 2024 roku.

Więcej na temat naszej oferty przeczytasz na podstronie „O projekcie”.

Już wkrótce kolejna rekrutacja

W październiku 2023 roku planowana jest druga rekrutacja do projektu. Dzięki niej kolejnych 40 pracodawców będzie mogło skorzystać z pomocy oferowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Warto dowiedzieć się, jak dołączyć do ich grona. Dla osób, które chcą poznać szczegóły, organizujemy spotkania on-line w każdy wtorek i czwartek o godz. 10.00. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wysłanie maila na adres pni@wup-krakow.pl z datą spotkania. Otrzymają wówczas link do połączenia na platformie Zoom.

Zapraszamy.

Młody mężczyzna w okularach i eleganckiej koszuli rozdaje materiały uczestnikom szkolenia. Na ścianie rzut slajdu z napisem Zarządzanie różnorodnością w tym wiekiem Ludzie siedzący przy stole uczestniczą w szkoleniu. W tle trenerka, na ścianie wyświetla się prezentacja. Ludzie siedzący przy stole uczestniczą w szkoleniu Flipchart z zapisanymi różnymi kolorami notatkami. Na górze strony napis SWOT grupa ludzi w sali konferencyjnej stoi nad zapisanymi arkuszami papieru


Pracownicy w biurze, siedzą nad rozłożonymi arkuszami papieru. Na biurku kolorowe długopisy, kubek.

Inwestycja w pracowników szansą na rozwój firmy

Prowadzisz małą lub średnią firmę w Małopolsce? Zatrudniasz osoby w różnym wieku? Chcesz usprawnić rekrutację, zmniejszyć nieobecności, poprawić warunki pracy albo zwiększyć motywację pracowników? Skorzystaj z oferty projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy", realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Pomożemy Ci w rozwiązywaniu problemów w zarządzaniu pracownikami oraz w zaplanowaniu strategii HR.

Oferta projektu

Pracodawca biorący udział w projekcie będzie mógł skorzystać z doradztwa doświadczonych ekspertów biznesowych, którzy zdiagnozują obszary w zarządzaniu pracownikami wymagające usprawnienia, a następnie opracują wspólnie z nim strategię zarządzania wiekiem w firmie.

W kolejnym etapie pracodawca otrzyma dofinansowanie z funduszy unijnych na wdrożenie niektórych rozwiązań wskazanych w strategii. Będzie mógł m.in. zmodernizować sprzęt i urządzenia w oparciu o wyniki audytu ergonomicznego, doposażyć zdalne stanowiska pracy, zaadaptować pomieszczenia na cele socjalne, czy wdrożyć w firmie mentoring.

Osoby wskazane przez pracodawcę nauczą się współpracy w zespołach wielopokoleniowych oraz dowiedzą się, jak efektywniej pozyskiwać najlepszych pracowników i wykorzystywać potencjał tych, którzy już pracują w firmie. Firma będzie mogła liczyć również na doradztwo ekspertów w zakresie tworzenia lub aktualizacji procesów kadrowych, poprawy komunikacji z pracownikami, czy planowania działań zwiększających motywację i efektywność. Wszystko dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego pracodawcy.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej

Pierwsi małopolscy pracodawcy otrzymają wsparcie w projekcie „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy", który jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, już w 2023 roku. Warto dołączyć do ich grona jak najszybciej. Dla osób, które chcą dowiedzieć się więcej na temat projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie organizuje spotkania on-line w każdy wtorek i czwartek o godz. 10:00. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wysłanie maila na adres pni@wup-krakow.pl z datą spotkania. Otrzymają wówczas link do połączenia na platformie Zoom.

Pracodawców, którzy preferują kontakt bezpośredni, zapraszamy na spotkanie 30 maja o godz. 10:00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, pl. Na Stawach 1, sala 605 (VI piętro). Swoją obecność prosimy zgłosić na adres: pni@wup-krakow.pl, wpisując w treści datę spotkania.

Zarządzanie różnorodnością się opłaca

Zarządzanie różnorodnością zakłada jak najefektywniejsze wykorzystanie przez pracodawcę wiedzy i doświadczenia pracowników w różnym wieku, z różnymi kompetencjami i w różnej sytuacji życiowej. Jego głównym celem jest stworzenie takiego środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniona. Dzięki temu może w pełni wykorzystywać swój potencjał, co przyczynia się do sukcesu firmy.

Zdaniem ekspertów, wprowadzając w firmie elementy zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania wiekiem, pracodawca zyskuje przewagę nad konkurencją. Pokazując wspólny cel, wartość współpracy oraz potencjał drzemiący w wewnętrznie zróżnicowanym zespole, pracodawca zyskuje zmotywowanych i efektywnych pracowników. Taki zespół w sposób naturalny się rozwija, a to z kolei przekłada się na korzyści finansowe dla firmy.