Grupa ludzi pozuje do zdjęcia na tle ekranu, na którym widoczny jest tytuł szkolenia: Zarządzanie różnorodnością, w szczególności wiekiem, w ramach projektu

O zarządzaniu wiekiem w firmach z III edycji projektu

40 nowych firm jest już w projekcie „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”. W sumie 120 pracodawców z Małopolski poprawia u siebie zarządzanie pracownikami korzystając ze wsparcia Funduszy Europejskich.

Trwają szkolenia z zakresu zarządzania różnorodnością, w szczególności wiekiem, dla kadry zarządzającej i kluczowych pracowników firm biorących udział w III edycji projektu.

Do tej pory w szkoleniach wzięły udział 4 firmy:

 • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o. z Krakowa,
 • Związek Centralny Dzieła KOLPINGA w Polsce z siedzibą w Krakowie,
 • Grzegorz Pałkowski ELEKTRO MED. z Niepołomic,
 • SAPIECHOWSCY Sp. z o.o. z Wierzchowiska.

Dzisiaj trwają szkolenia dla dwóch kolejnych:

 • DOMS Sp. z o.o. z Zakopanego,
 • REPLIKANT Sp. z o.o. z Dziemięrzyc.

W najbliższych dniach zaplanowane są szkolenia dla:

 • Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "SOWOSZ" Sp. z o.o. z Jankowic,
 • Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Biały Wschód z Krakowa,
 • IBCS POLAND Sp. z o.o. z Nowego Sącza.

Kto następny? Czekamy na podpisanie umów uczestnictwa w projekcie, dzięki którym możliwe jest rozpoczęcie wsparcia szkoleniowo-doradczego.

Zobacz całą ścieżkę wsparcia w projekcie.

Grupa ludzi pozuje do zdjęcia w sali szkoleniowej. W rękach mają certyfikaty o ukończeniu szkolenia. Grupa ludzi siedząca w sali szkoleniowej słucha trenerki stojącej przed nimi. Pięcioro uczestników szkolenia rozmawia z trenerem w sali szkoleniowej. Kobieta i trzech mężczyzn siedzi przy stole. Na dużej białej kartce naklejają kolorowe karteczki z tekstami pisanymi odręcznie. Grupa ludzi stoi w kręgu w sali szkoleniowej. Przed nimi na podłodze leżą rozrzucone karty. Grupa uczestników szkolenia stoi w kręgu i rozmawia z trenerką nad rozrzuconymi na podłodze kartami.


Cztery osoby rozmawiają ze sobą, siedząc na fotelach. W tle na ekranie widoczne są ich sylwetki i nazwiska.

Jak dbać o pracowników

Wyzwań HR managerów dotyczył VII Kongres HR, odbywający się 10 i 11 kwietnia w Katowicach. Uczestniczyli w nim eksperci w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, reprezentujący zarówno biznes, jak i świat nauki. W panelu na temat potrzeby dostosowania komunikacji do różnych pokoleń wzięła udział przedstawicielka WUP w Krakowie – Anna Pasternak, kierownik projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”.

Podczas panelu dyskutowano o tym, jak może wyglądać różnorodność w miejscu pracy, co motywuje pracowników w różnym wieku, jak z nimi rozmawiać oraz jak ich pozyskiwać do pracy. Rozmówcy pokazywali też przykłady, w jaki sposób można zachęcać do współpracy ludzi różniących się między sobą i wykorzystywać ich mocne strony do poprawy jakości pracy całego zespołu.

W różnorodności widzę same plusy – mówiła Anna Pasternak. – Najważniejsze jest budowanie w zróżnicowanym zespole postawy otwartości i tolerancji. Pracowników różni nie tylko wiek, każdy jest inny, więc kluczem do stworzenia przyjaznego środowiska pracy jest dotarcie do każdego indywidualnie, poznanie jego potrzeb, oczekiwań, motywacji.

Paneliści zgodzili się też co do tego, że nie należy ulegać stereotypom dotyczącym wieku i „szufladkować” ludzi ze względu na ich datę urodzenia. Dla skutecznej współpracy trzeba dbać o integrację zespołu i zapewnienie pracownikom wspólnego celu, do którego mogą dążyć. Wspólny cel zaciera różnice, a pracownicy im lepiej się znają, tym lepiej się rozumieją i chętniej współpracują.

Celem kongresu organizowanego od kilku lat przez Brainstorm Group jest prezentacja najbardziej aktualnych trendów i zagadnień HR. W tym roku dominowały tematy związane z budowaniem przyjaznego środowiska pracy, w które mocno wpisuje się projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”. Prelegenci oraz paneliści mówili m.in. o tym, jak organizować w firmie onboarding nowych pracowników czy jak dobierać dla nich benefity. Bardzo inspirujące wystąpienie dotyczyło mentoringu w firmie – tworzenia programów mentoringowych, roli mentora, jego zadań i celów, a także korzyści, jakie przynosi organizacji.

Właściwie ze wszystkich wystąpień wybrzmiewała zachęta do pracodawców, aby wsłuchiwali się w potrzeby i oczekiwania swoich pracowników. Pozyskaną w ten sposób wiedzę powinni potem wykorzystać do budowania przyjaznych środowisk pracy, dbając m.in. o zapewnienie swoim pracownikom równowagi pomiędzy pracą a życiem pozazawodowym.

Kobieta na scenie mówi do mikrofonu. W tle na ekranie widoczna nazwa wydarzenia, które prowadzi: VII Kongres HR. Cztery osoby rozmawiają ze sobą, siedząc na fotelach. Za nimi ekran, na którym wyświetlony jest wykres nawiązujący do dyskusji. Dwie osoby rozmawiają ze sobą na scenie, stojąc. W tle ekran, na którym jest widoczna sylwetka prelegenta i tytuł jego wystąpienia: Rola mentora a konsultanta HR. W dyskusji na scenie bierze udział 5 osób. W tle na ekranie są widoczne ich sylwetki i nazwiska. Na scenie stoją 3 osoby. W tle na ekranie widoczny napis: Organizator i logo Brainstorm Group. Na tle ekranu, na którym jest widoczna nazwa: VII Kongres HR, stoją 4 uczestnicy wydarzenia.


Trzech młodych mężczyzn rozmawia ze sobą w biurze.

O komunikacji międzypokoleniowej na Kongresie HR

„Komunikacja dostosowana do różnych pokoleń” – w panelu eksperckim na ten temat weźmie udział Anna Pasternak z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Debata będzie częścią VII Kongresu HR, który odbędzie się 10 i 11 kwietnia w Katowicach.

O tym, jak trudna może być komunikacja pomiędzy starszymi a młodszymi, wie każdy z nas. W pracy, gdzie wielopokoleniowe zespoły muszą ze sobą dobrze współpracować, by zrealizować stojące przed nimi zadania i osiągnąć cele założone przez firmę, zrozumienie między współpracownikami jest szczególnie ważne. Pracodawcy coraz bardziej świadomie starają się oddziaływać na poprawę komunikacji wewnątrz zespołu, a instytucje rynku pracy pomagają im w tym.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – instytucja Województwa Małopolskiego – jest liderem we wspieraniu małopolskich pracodawców, którzy chcą lepiej zarządzać różnorodnością pracowników, w tym poprawić komunikację w wielopokoleniowych zespołach. W ostatnich latach wypracowaliśmy i przetestowaliśmy wiele narzędzi, dzięki którym możemy oferować pracodawcom skuteczną pomoc w tworzeniu przyjaznych miejsc pracy i wykorzystaniu potencjału każdego pracownika, niezależnie od jego wieku, doświadczenia i posiadanych kompetencji. Podczas katowickiego wydarzenia będzie okazja podzielić się dobrymi praktykami z tego zakresu, m.in. z projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”, z przedstawicielami branży HR z Polski i zagranicy. Więcej o projekcie można przeczytać na naszej stronie internetowej.

Kongres HR to coroczne wydarzenie dla praktyków z branży. Jego celem jest prezentacja aktualnych trendów i zagadnień HR. Wśród gości są zawsze uznani eksperci w zakresie HR – zarówno przedstawiciele biznesu, jak i świata nauki. W tym roku poza komunikacją dostosowaną do różnych pokoleń w pierwszym dniu kongresu będzie mowa m.in. o roli badań we współczesnym dziale HR, budowaniu marki pracodawcy, innym podejściu do benefitów pracowniczych, a także kompetencjach XXI wieku. Drugi dzień kongresu ma charakter warsztatowy. Organizatorzy zapraszają m.in. na warsztaty poświęcone tworzeniu systemu zarządzania przez cele, zarządzaniu talentami czy projektowaniu programów rozwojowych. Szczegółowy program kongresu można znaleźć na stronie internetowej.

Wydarzenie odbędzie się 10 i 11 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Jego organizatorem jest Brainstorm Group.


Grupa ludzi pracuje nad czymś wspólnie na świeżym powietrzu.

Wellbeing to brzmi dumnie

Wellbeing to pojęcie, które coraz częściej pojawia się w kontekście organizacji pracy. Dosłownie oznacza dobrostan fizyczny i psychiczny. Termin odnosi się jednak nie tylko do warunków pracy, ale wykracza też poza strefę zawodową. Trudno bowiem mówić o dobrostanie w pracy, jeśli pracownikowi brakuje równowagi w życiu prywatnym.

Dobrostan pracowników = klucz do sukcesu organizacji

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym dobrostan pracowników stał się kluczowym elementem skutecznej strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Firmy coraz częściej zdają sobie sprawę, że zadowoleni i zdrowi pracownicy to kapitał, który przekłada się na lepsze wyniki finansowe i długoterminowy sukces organizacji.

Dobrostan pracowników odnosi się do ogólnego samopoczucia i satysfakcji z życia zawodowego i osobistego. Firmy i organizacje, które inwestują w dobrostan swoich pracowników, czerpią korzyści z bardziej wydajnej pracy, niższego poziomu absencji oraz mniejszej rotacji personelu. Dbanie o dobrostan pracowników to także inwestycja w wizerunek firmy, przyciąganie najlepszych talentów i budowanie silnego zespołu.

Rola benefitów w zapewnianiu dobrego samopoczucia

Elastyczny czas pracy, ergonomiczne stanowiska pracy dostosowane do możliwości pracowników czy praca zdalna to najbardziej podstawowe rozwiązania, wprowadzane przez firmy w trosce o dobrostan pracowników i z myślą o ułatwianiu im godzenia życia zawodowego z prywatnym. Kluczowe znaczenie w tym obszarze mają też benefity oferowane przez pracodawców. Firmy coraz częściej wprowadzają elastyczne programy świadczeń, które mają na celu poprawę jakości życia pracowników. Oto kilka popularnych benefitów:

 • Dofinansowanie posiłków w pracy
  Jest to jeden z podstawowych przejawów dbania o pracownika i jego dobre samopoczucie w miejscu pracy
 • Paczki prezentowe, na przykład z okazji świąt
  Są elementem docenienia pracownika i jego zaangażowania w sprawy firmy.
 • Dostęp do miejsc parkingowych
  Jest ważnym argumentem dla osób, które rozważają zmianę pracy z uwagi na odległość od miejsca zamieszkania.
 • Karnety lub bilety do kina, teatru, na zajęcia sportowe
  Redukują stres i poprawiają samopoczucie, a także kondycję fizyczną i psychiczną.
 • Organizacja spotkań integracyjnych
  Jest elementem budowania zespołu, poprawia komunikację między pracownikami i wzajemne zaufanie.
 • Prywatna opieka zdrowotna
  Zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej, dostęp do badań profilaktycznych i wsparcia psychologicznego to inwestycja w długofalową zdolność pracowników do wykonywania zadań.

Co zyskują firmy, inwestując w dobrostan pracowników

 • Wzrost wydajności
  Organizacje, które inwestują w programy dobrostanu pracowników, odnotowują wzrost wydajności średnio o 20%.
 • Redukcję nieobecności
  Pracownicy dbający o zdrowie i kondycję są mniej narażeni na nieobecności w pracy z powodu chorób czy stresu.
 • Mniejszą rotację
  Firmy oferujące atrakcyjne benefity, dostosowane do potrzeb swoich pracowników, mają znacznie niższy wskaźnik rotacji kadr, co przekłada się na stabilność zespołu.
 • Zwiększoną lojalność
  Pracownicy zadowoleni z pracy w firmie, która daje im poczucie bezpieczeństwa i zadowolenia, są bardziej lojalni wobec swoich pracodawców, co przekłada się na dłuższy okres zatrudnienia.

Podsumowując...

Dobrostan pracowników to nie tylko kwestia etyki, ale również kluczowy czynnik wpływający na efektywność i zyskowność organizacji. Inwestycje w benefity oraz programy wspierające pracowników w ich życiu zawodowym i prywatnym to strategia, która opłaca się zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Współczesne firmy zdają sobie sprawę, że szczęśliwi pracownicy to klucz do osiągnięcia sukcesu na konkurencyjnym rynku pracy.


Kobieta ćwiczy jogę na brzegu rzeki.

Szlachetne zdrowie…

Już Jan Kochanowski zwracał uwagę sobie współczesnym, jak ważne, ale i niedoceniane jest zdrowie. Szczególnie wtedy, gdy żadne dolegliwości nam nie doskwierają. W młodości uważamy, że jesteśmy niezniszczalni, a dźwiganie ciężarów bez pasów transportowych, czy praca w hałasie bez słuchawek wygłuszających wcale nam nie szkodzi. Niestety, nawet jeżeli od razu nie dostrzegamy ubytków na zdrowiu, spowodowanych naszą niewiedzą lub niefrasobliwością, dolegliwości mogą się pojawić nieco później.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Na ciało mają wpływ wszelkie aktywności. Warto przy tej okazji pamiętać, że w pracy spędzamy prawie 1/4 życia i właśnie to miejsce, a także wykonywane tam czynności mocno oddziaływają na nasze zdrowie. Zły stan zdrowia to jedna z najważniejszych przyczyn tego, że pracownicy osiągając wiek emerytalny, kończą pracę. Duży odsetek osób nie podejmujących zatrudnienia również skarży się na liczne dolegliwości, które podaje jako powód bierności zawodowej. Z kolei nieobecności pracowników spowodowane chorobami niekorzystnie wpływają na ciągłość funkcjonowania firm.

W interesie pracodawców jest więc, aby pracownicy byli zdrowi. Dlatego coraz powszechniejsze stają się m.in. dofinansowania dla pracowników do różnych pakietów medycznych umożliwiających korzystanie z badań i wizyt lekarskich, także u specjalistów. Trzeba pamiętać, że łatwiej jest zapobiegać niż leczyć, dlatego warto się badać profilaktycznie.

Wszelkie działania pracodawców w promowaniu i organizowaniu akcji prozdrowotnych zasługują na wyrazy uznania. Za taki przykład może posłużyć zaproszenie mammobusu pod firmę i umożliwienie pracownicom badania bez konieczności szukania placówki i umawiania wizyty. Albo promowanie wśród pracowników badań serca lub prostaty i umożliwienie im wykonania badań w godzinach pracy. Takie rzeczy już się dzieją. Nie jest to jednak standard.

Ale pracodawcy też umieją liczyć. Wiedzą, że kilka godzin pracy pracownika poświęcone na profilaktykę, przełoży się na inne korzyści. Przede wszystkim wpłynie na poprawę kondycji psychicznej i fizycznej, ograniczenie nieobecności z powodu choroby, spadek zmęczenia pracowników, a w efekcie ich wydajniejszą pracę i dłuższą aktywność zawodową.

Pracuj lżej, a wydajniej

Czy wiecie, co wspólnego może mieć ze sobą dwustronny konfesjonał, paletowy wózek elektryczny i ręczny skaner kodów kreskowych? Wszystkie je łączy ergonomiczność. Dzięki skanerom ręcznym sprzedawca nie musi dźwigać ciężkich towarów do skanera stacjonarnego. Wózek elektryczny pozwala przewozić ciężkie towary przy mniejszym nakładzie sił. W konfesjonale dwustronnym kapłan nie siedzi kilka godzin w jednej pozycji, ale przechyla się co kilka minut raz w jedną raz w drugą stronę, co jest zbawienne dla kręgosłupa. Jak widać, nawet przedmioty codziennego użytku, z którymi stykami się w pracy, ale i nie tylko, mogą mieć w sobie pierwiastek ergonomiczności.

Czym jest ergonomia? To dziedzina wiedzy dotycząca przystosowania narzędzi i miejsca pracy do indywidualnych możliwości psychofizycznych i potrzeb pracownika. Służy emu, aby zatrudniony mógł pracować wydajnie, ale jednocześnie zachował dobry stan zdrowia. Ergonomia na szczęście coraz bardziej wychodzi poza teorię i wkracza do firm w postaci praktycznych rozwiązań. Także tych małopolskich, które m.in. w projekcie „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy” przeprowadzają u siebie audyty ergonomiczne.

Oczywistym jest, że prawo nakłada na pracodawców obowiązek przygotowanie stanowisk pracy stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników. Do tego dochodzą bardziej szczegółowe przepisy, w tym BHP. Zawsze jednak można zrobić coś lepiej. I to w firmach uczestniczących w projekcie wykazały specjalistyczne konsultacje. Audytor miał możliwość przejrzeć dotychczas używany sprzęt, zobaczyć pracowników przy pracy. Zapytać ich, co sprawia im największą trudność podczas wykonywania obowiązków. Dzięki temu mógł udzielić rad i wskazówek, jak pracować wydajniej, a przy tym mniej się męcząc. Ergonomia to bowiem nie tylko kwestia narzędzi, maszyn, ale także sposobu wykonywania pracy. Zastosowanie rozwiązań ergonomicznych pozwala na zwiększenie efektywności poprzez eliminację ryzyka zaistnienia chorób zawodowych i wypadków przy pracy.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Na koniec cofnijmy się przełomu I i II wieku naszej ery. To rzymskiemu poecie z tego okresu przypisuje się autorstwo powiedzenia „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Nikt nie wątpi, że dobre zdrowie i kondycja fizyczna pomaga nam utrzymać dobry nastrój, motywację, zaangażowanie i bystrość umysłu. Wiemy to z własnego doświadczenia. Potwierdzają to także pracodawcy, którzy w dzięki dofinansowaniu w projekcie „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy” chcą finansować m.in. karnety na zajęcia sportowe, wydarzenia integracyjne połączone z aktywnością fizyczną, czy konsultacje ze specjalistami w celu wskazania problemów wynikających z przeciążenia pracą u pracowników.


Grafika przedstawia zapisaną kartkę papieru, do której przyłożona jest lupa. W niej widoczny jest fragment grafiki ze strony internetowej projektu

3. lista rankingowa w projekcie "Pracownicy - najlepsza inwestycja dla firmy"

Zapraszamy do zapoznania się z Listą rankingową w III edycji naboru pracodawców do projektu "Pracownicy - najlepsza inwestycja dla firmy".

Lista podstawowa - pracodawcy zakwalifikowani do projektu

 1. DOMI Michał Łukowicz, ul. Św. Wojciecha 47, 32-620 Brzeszcze – 11 punktów
 2. Firma "HOPEK" s.c. Karol, Maria, Marcin Hopek, ul. Polna 10B, 33-340 Stary Sącz – 11 punktów
 3. Przedsiębiorstwo Budowlane i Usług Technicznych "GRANIT" Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 9, 32-800 Brzesko – 10 punktów
 4. NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o., ul. Płk. Dąbka 8C, 30-732 Kraków – 10 punktów
 5. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o., ul. Komuny Paryskiej 5, 30-389 Kraków – 10 punktów
 6. NZOZ MEDYK Sp. z o.o., Barcice 422, 33-342 Stary Sącz – 10 punktów
 7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "SOWOSZ" Sp. z o.o., ul. Wadowicka 86, 32-551 Jankowice – 9 punktów
 8. Litwiński Transport-Sprzęt-Budownictwo Sp. z o.o., ul. Św. Krzysztofa 26, 33-312 Tęgoborze – 9 punktów
 9. CULINARY GLOBAL CONCEPT Sp. z o.o. Sp. k., ul. Dominikańska 3, 31-043 Kraków – 9 punktów
 10. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRĄDNIK BIAŁY WSCHÓD, ul. Grażyny 3, 31-217 Kraków – 8 punktów
 11. Związek Centralny Dzieła KOLPINGA w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków – 8 punktów
 12. Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe MEDICINA Sp. z o.o., ul. Rogozińskiego 5, 31-559 Kraków – 8 punktów
 13. MAT-CORUND Sp. J. J.B.T Zdzińscy, ul. Torowa 3A, 30-435 Kraków – 7 punktów
 14. Grzegorz Pałkowski ELEKTRO MED., ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice – 7 punktów
 15. TĘGOBORZE ZPC Grzyb Sp. K-A, ul. św. Floriana 27, 33-312 Tęgoborze – 7 punktów
 16. Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Sp. z o.o., ul. Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska – 7 punktów
 17. KRAWCZYK Sp. j., Iwkowa 685, 32-861 Iwkowa – 6 punktów
 18. IBCS POLAND Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 46, 33-300 Nowy Sącz – 6 punktów
 19. P.P.H.U "PORĘBSKI" Porębski Józef, Świniarsko 70, 33-395 Chełmiec – 6 punktów
 20. DOMS Sp. z o.o., ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane – 6 punktów
 21. Boszkowska Alicja Apteka Prywatna, Racławice 168, 32-222 Racławice – 6 punktów
 22. KMC - SERVICES Sp. z o.o., ul. Balicka 56, 30-149 Kraków – 6 punktów
 23. Piekarnia PISKOREK Sp. z o.o. Sp. k., ul. Oświęcimska 65, 32-651 Nowa Wieś – 6 punktów
 24. CONNECT LOGISTICS Sp. z o. o. Sp. k., ul. Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków – 6 punktów
 25. Fabryka Kart TREFL - Kraków Sp. z o.o., Podłęże 650, 32-003 Podłęże – 6 punktów
 26. Maciej Jewuła "MISTERIUM", ul. Krakowska 111, 32-830 Wojnicz – 6 punktów
 27. CENTRUM ELEKTRONIKI STOSOWANEJ "CES" Sp. z o.o., Podłęże 676, 32-003 Podłęże – 6 punktów
 28. Dom Spokojnej Starości "FiliŻanka" Filip Wąs, Gnojnik 199, 32-864 Gnojnik – 5 punktów
 29. JAN FILIPEK, Firma "JANDREW". Firma "JANDREW" S.C. Iwona, Jan Filipek, Skawa 680A, 34-713 Raba Wyżna – 5 punktów
 30. JACEK ZDEBSKI - EKO JEDZENIE, Trzciana 447, 32-733 Trzciana – 5 punktów
 31. Firma "MAGI" s.c. Maria Zdebska, Agnieszka Gomułka, Trzciana 447, 32-733 Trzciana – 5 punktów
 32. SAPIECHOWSCY Sp. z o.o., Wierzchowisko 66G, 32-340 Wolbrom – 5 punktów
 33. MAREMA Sp. z o.o. Sp. K., ul. Adama Mickiewicza 80, 32-650 Kęty – 5 punktów
 34. REPLIKANT Sp. z o.o., Dziemięrzyce 57, 32-222 Racławice – 5 punktów
 35. Aleksandra Orzeł "Magic" Kursy Języka Angielskiego i Niemieckiego, ul. Sobieskiego 2, 34-100 Wadowice – 5 punktów
 36. "An-Mar Bluj Tandos" Sp. z o.o. Sp. k., Komorów 52, 32-200 Miechów – 5 punktów
 37. NEW TECH LAB Sp. z o.o., ul. Olszańska 7,31-513 Kraków – 5 punktów
 38. "GRUBCIO" spółka cywilna Krzysztof i Danuta Świątańscy, ul. Do Huty 37a, 33-100 Tarnów – 4 punkty
 39. Firma Budowlana Robert Lichosyt, ul. Przemysłowa 10, 34-200 Sucha Beskidzka – 4 punkty
 40. Wyrób Obuwia "AGA" ADAM GODULA, Stryszów 581, 34-146 Stryszów – 4  punkty

Lista rezerwowa - pracodawcy niezakwalifikowani do projektu

 1. SCAN DACH Sp. z o.o., ul. Wenecja 5, 34-100 Wadowice – 4 punkty
 2. DELAVI Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 34, 33-033 Kraków – 4 punkty
 3. Firma Handlowo Usługowa AUTO-RENOLAK Mieczysław Zięba, os. Kombatantów 7e, 31-630 Kraków – 4 punkty
 4. MATPOL Sp. z o.o. Sp. k., ul. Józefa Piłsudskiego 81, 32-050 Skawina – 4 punkty
 5. SĘKPOL Jan Kowal Sp. J., Gręboszów 160, 33-260 Gręboszów – 4 punkty
 6. FIXIT S.A., ul. Nad Serafą 56A, 30-864 Kraków – 4 punkty
 7. Maciej Wandor Firma Handlowo-Usługowa "WAMAPOL", ul. Długa 295, 32-607 Polanka Wielka – 4 punkty
 8. MIDERO S.A., ul. Zabłocie 23/23, 30-701 Kraków – 4 punkty
 9. Chandon Waller & Partners Sp. z o.o., ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków – 4 punkty
 10. EL-SUN Sp. z o.o., Czarnochowice 288, 32-020 Wieliczka – 4 punkty
 11. Zakład Diagnostyki Obrazowej Maciej Sajewicz, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka – 4 punkty
 12. AMIGEO Migut Garstecki Sp. J., ul. Łowienicka 14/6, 30-613 Kraków – 3 punkty
 13. RE-BUD Firma Usługowa Bogusława Darowska, ul. Chmielnik 23, 34-600 Limanowa – 3 punkty
 14. MALUSZKOWO B. Darowska, M. Darowski s.c., ul. Chmielnik 23, 34-600 Limanowa – 3 punkty
 15. BLM LASER-TECH Sp. z o.o., ul. Wenecja 7, 34-100 Wadowice – 3 punkty
 16. FriendHouse Apartaments Sp. z o.o., ul. Szlak 65/1007, 31-153 Kraków – 3 punkty
 17. Tadeusz Wójciak PRO-KOM, ul. Orkana 16B, 34-700 Rabka-Zdrój – 3 punkty
 18. PODAROWANE.pl Biedrzycki Sp. j., ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary – 2 punkty
 19. INNERGO SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Gen. Henryka Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków – 2 punkty
 20. P.H.U. "DANROB" NAJMAN ROBERT, Jaksice 428, 32-200 Miechów – 2 punkty
 21. GOFARM Sp. z o. o. Sp. k., ul. Górników 21/26, 30-819 Kraków – 2 punkty
 22. TINSMITH&INSULATION Sp. z o.o., ul. Do Huty 31, 33-100 Tarnów – 2 punkty
 23. TOMAR SPORT Sp. z o.o., ul. Klasztorna 31, 31-979 Kraków – 2 punkty
 24. F.H.U.P. Marek Księżyc, ul. Dunajewskiego 83, 32-064 Rudawa – 2 punkty
 25. HOSPITALITY INVESTMENTS Sp. z o. o. S. k., ul. Dietla 60, 31-039 Kraków – 2 punkty
 26. KRAKODERO s.c. Robert Mucha, Witold Bać, Plac Nowy 1, 31-056 Kraków – 2 punkty
 27. Hotel KLIMEK SPA Sp. k., Złockie 107, 33-370 Muszyna – 2 punkty
 28. MIĘTUS s. c. Wojciech Jonik, Mateusz Jonik, Laskowa 770, 34-602 Laskowa – 2 punkt
 29. HAND MADE Sp. z o.o., ul. Czarnowiejska 55, 30-049 Kraków – 1 punkt
 30. AKC Zofia Śmigielska, Pl. Wolnica 9, 31-060 Kraków – 1 punkt
 31. AR Moto Sp. z o.o., ul. Brzeska 3, 32-765 Rzezawa – 1 punkt
 32. TDEC GROUP Sp. z o.o., Pisary 10, 32-050 Skawina – 1 punkt
 33. PRESTIGE HOUSE Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 46B/4, 33-300 Nowy Sącz – 1 punkt
 34. PPHU InterCom_plus Dariusz LEDNIOWSKI, Podrzecze 228, 33-386 Podegrodzie – 1 punkt
 35. MONTAGA Monika Wandor, ul. Długa 295, 32-607 Polanka Wielka – 1 punkt
 36. KSIĘGOWOŚĆ POLSKA Sp. z o.o., ul. Domki 14, 31-519 Kraków – 1 punkt
 37. Per Tutti Tomasz Skrzelowski, ul. 1 maja 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska – 1 punkt
 38. EUROMAT POLSKA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Unii Europejskiej 65, 32-600 Oświęcim – 1 punkt
 39. ANNA GŁOWA, ul. Ludwika Mroza 8, 34-730 Mszana Dolna – 1 punkt
 40. FHU CISZEWSKI S.C. Przemysław Czesław Jolanta Adam Ciszewski, Biórków Wielki 100, 32-104 Koniusza – 1 punkt
 41. B2 STUDIO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wrocławska 37A, 30-011 Kraków – 1 punkt
 42. Grupa ENBUD Drewno Profilowane Wojciech Jonik, Laskowa 770, 34-602 Laskowa – 1 punkt
 43. i4GEO s.c., Łącko 813, 33-390 Łącko – 1 punkt
 44. IGEKA - Usługi geodezyjne i informatyczne, Daniel Jasiurkowski, ul. Jana Pawła II 35F, 33-340 Stary Sącz – 1 punkt
 45. NEOMESSE Sp. k., ul. Mierzeja Wiślana 9, 30-732 Kraków – 1 punkt
 46. ERJOT-SERWIS Robert Jelonek, Plac Nowy 1, 31-056 Kraków – 1 punkt
 47. TELEAUDYT Sp. z o.o., ul. Klasztorna 31, 31-979 Kraków – 0 punktów
 48. KOLORENO Sławomir Szubert, ul. Rzemieślnicza 11, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska – 0 punktów
 49. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, ul. ks. I. J. Skorupki 22, 31-519 Kraków – 0 punktów

Siwowłosa kobieta i mężczyzna w średnim wieku w garniturze pracują przy stole. Na blacie leżą kolorowe wydruki, wykresy.

Nie opiekun, nie instruktor – MENTOR

Z kim kojarzy się mentor? Dla niektórych będzie to grecki filozof, który w gaju oliwnym otoczony przez uczniów pomagał im zrozumieć świat. Inni zobaczą w nim profesora na uczelni, obowiązkowo w dojrzałym wieku i z długą białą brodą, który prowadzi wykład dla studentów. Pojęcie mentora jest jednak znacznie szersze.

Okazuje się, że mentorów można spotkać nie tylko na sali wykładowej, ani tym bardziej w gaju oliwnym. Mentorami są zarówno kobiety, jak i mężczyźni, starsi i młodsi, z wykształceniem wyższym albo zawodowym. Pracują w firmach świadomych tego, że proces wdrożenia do pracy nowej osoby, te pierwsze miesiące jej funkcjonowania w nowym środowisku, są kluczowe dla podjęcia decyzji, czy zechce ona zostać w firmie na dłużej. W sytuacji, w której pracodawca na problem z dużą rotacją kadry, odchodzeniem zarówno niedawno zatrudnionych , jak i tych bardziej doświadczonych, mentoring może być bardzo dobrym rozwiązaniem.

Czym jest mentoring?

To jedno z narzędzi zarządzania różnorodnością, w tym wiekiem. Opiera się na partnerskiej relacji mistrz – uczeń i służy przekazywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej w organizacji, ale także ułatwia adaptację pracownikowi do nowych obowiązków. Może on dotyczyć nie tylko nowych pracowników, ale i takich, którzy po latach pracy w firmie obejmują nowe stanowisko. W takiej sytuacji wsparcie osoby, która piastowała je wcześniej, jest nieocenione, zarówno dla pracodawcy, jak i wdrażanego pracownika.

Czyli mentor to taki opiekun, instruktor? Nie. Ma on nie tylko pokazać, jak należy wykonać pracę i sprawdzić, czy jest dobrze zrobiona. Oprócz przekazywania wiedzy i doświadczenia, mentor ma wprowadzić swojego podopiecznego w kulturę organizacyjną firmy. Pomóc mu nie tylko w wypełnianiu zadań na stanowisku pracy, ale i odnaleźć się w grupie, zasymilować z nią. To mentor powinien przekazać nowej osobie informacje, jakie zasady, mniej lub bardziej formalne, obowiązują w firmie. Powinien mu wyjaśniać i przypominać, co dla firmy jest ważne, także w sferze wizerunku, co jest mile widziane, a co nie. Powinien również być osobą, która udzieli informacji i odpowie na pytania, które dotyczą firmy jako całości. Wszystko po to, aby ułatwić podopiecznemu adaptację w firmie, na nowym stanowisku.

Kto może być mentorem?

Mentorem zostaje doświadczony pracownik. Przy czym niekoniecznie znaczy to, że jest to osoba w dojrzałym wieku. Co więcej, czasem osoba młodsza może być mentorem dla starszego pracownika. O ile ma unikalną wiedzę, doświadczenie i kompetencje, aby pełnić rolę mentora (taką sytuację nazywamy mentoringiem odwróconym).

Od stażu pracy dla mentora istotniejsze są inne cechy. Poza wiedzą niezbędna jest umiejętność komunikacji. Zarówno jeśli chodzi o precyzyjne formułowanie komunikatów, jak i aktywne słuchanie. Do tego dochodzi umiejętność wyciągania wniosków, udzielania informacji zwrotnej, motywowania. Taki zestaw cech u mentora znacząco zwiększa szansę powodzenia programu mentoringowego.

Słowo mentor, pochodzi z greki i oznacza „myśliciela”. Postać Mentora występuje w greckich mitach. Był to przyjaciel Odyseusza, któremu ten powierzył opiekę nad swoim synem – Telemachem, kiedy wyruszył na wojnę trojańską.

Korzyści dla wszystkich

Zyski z wdrożenia dobrego systemu mentoringowego osiągają trzy strony biorące udział w tym przedsięwzięciu. Po pierwsze podopieczny mentora łatwiej adaptuje się do nowych zadań, w nowym środowisku pracy, które odbiera jako bardziej przyjazne. Zmniejsza się ryzyko, że po kilku miesiącach zrezygnuje z pracy, co z kolei daje korzyści pracodawcy.

Nie będzie on zmuszony szukać kolejnych osób na wolne stanowisko i zastanawiać się, dlaczego odchodzą. Zyska pracownika wdrożonego do zadań, świadomego, po co jest w firmie, co może jej dać, ale też co firma może dać jemu (i nie chodzi tu tylko o pieniądze).

A co z mentorem? - można zapytać. On także zyskuje? Oczywiście! Oddajmy głos jednemu z młodych mentorów w firmie biorącej udział w projekcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „Bonus dla biznesu”:
- „Moja rola polega na udzielaniu wsparcia młodszym stażem kolegom. Nowych pracowników biorę pod swoje skrzydła i przekazuję im nie tylko potrzebną na stanowisku wiedzę, ale także wizję firmy. Wiadomo, że każdy przyswaja wiedzę czy umiejętności w różnym tempie. Myślę, że dzięki mojemu wsparciu i udzielanym wskazówkom, pracownicy mniej się stresują i z większą pewnością podejmują nowe obowiązki. Funkcja mentora jest bardzo wdzięczną rolą. Fajnie jest mieć świadomość, że nowi pracownicy, jak i zarząd firmy mi ufają. To bardzo budujące. Można powiedzieć, że jestem ambasadorem pracodawcy wśród nowych pracowników”.

Korzyści z wdrożenia systemu mentoringowego w organizacji:

 • wzrost umiejętności pracownika będącego pod opieką mentora,
 • wzrost motywacji mentora i jego podopiecznego,
 • poprawa efektywności wdrażanego pracownika,
 • wzrost integracji pracowników,
 • zmniejszenie rotacji w firmie,
 • upowszechnianie dzielenia się wiedzą pomiędzy pracownikami,
 • zachęcenie mentorów do dłuższego utrzymania aktywności zawodowej.

Trzeba też pamiętać, że zaangażowanie starszych, nie tylko stażem, ale i wiekiem, pracowników jako mentorów, może dać im nową motywację do pracy, do rozwoju oraz wydłużania swojej aktywności zawodowej.


Młoda kobieta i mężczyzna w średnim wieku siedzą przy biurku i obserwują ekran laptopa

Zarządzanie wiekiem… i każdy wygrywa

Zarządzanie wiekiem ma różne definicje. W każdej przewijają się dwa wątki. Po pierwsze, obejmuje ono działania, uwzględniające potrzeby i możliwości pracowników w różnym wieku. Po drugie, takie podejście ma pozwolić na racjonalne i efektywne wykorzystanie wiedzy, kompetencji i potencjału każdego pracownika dla dobra firmy. Modelowe wdrożenie zarządzania wiekiem powinno zatem prowadzić do sytuacji win – win, gdzie korzyść osiąga i pracownik, i pracodawca.

Czy zarządzanie wiekiem to jakiś odrębny system zarządczy? Absolutnie nie. Jest to element zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL), które w mniej lub bardziej rozwiniętej formie funkcjonuje w każdej firmie. Pracodawca realizuje przecież przynajmniej dwa etapy z zakresu ZZL – rekrutuje pracowników i kończy z nimi współpracę. Niemniej jednak obszarów, których powinno dotyczyć zarządzanie wiekiem, jest dużo więcej. Są to tematy związane z kształceniem pracowników, rozwojem ich kariery zawodowej, w tym możliwością awansu, przekwalifikowania i przeniesienia na inne stanowisko. Do tego dochodzą jeszcze obszary ergonomii pracy oraz ochrony i promocji zdrowia.

Zarządzanie wiekiem obejmuje zatem wszystko, co jest związane z kompetencjami, potrzebami, oczekiwaniami pracownika od przyjęcia go do pracy i wdrożenia do niej, aż po zakończenie zatrudnienia. To w pierwszej kolejności musi uświadomić sobie pracodawca, który przystępuje do projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”. Więcej informacji można znaleźć na podstronie O projekcie.

Przykładowe narzędzia zarządzania wiekiem:

 • efektywne procesy zarządzania personelem,
 • mentoring,
 • ergonomia,
 • profilaktyka zdrowotna,
 • rehabilitacja,
 • warsztaty integracyjne,
 • praca zdalna,
 • wsparcie w opiece nad osobami zależnymi,
 • szkolenia i planowanie rozwoju,
 • systemy motywacyjne i benefity.

Korzysta pracownik

Dzięki zarządzaniu różnorodnością, w tym wiekiem, na pewno wygrywa pracownik. Otrzymuje stanowisko pracy ergonomiczne, nieobciążające zdrowia, dostosowane do jego potrzeb i oczekiwań. Jeśli jest nowy, to zostaje stopniowo wdrażany do pracy. Jeśli jest już doświadczony, dostaje szansę dzielenia się swoją wiedzą z innymi. Wszystko w ramach posiadanych kompetencji i możliwości. Takie przyjazne środowisko pracy pozwala na wydłużenie okresu aktywności zawodowej każdemu, kto nie chce kończyć kariery zawodowej zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego.

W organizacjach, gdzie zarządza się różnorodnością, w tym wiekiem, zazwyczaj funkcjonują też elastyczne formy zatrudnienia, które ułatwiają pracownikom godzenie życia zawodowego z prywatnym. Do tego dochodzą system motywacyjny oraz system benefitów. Wśród nich częste są dofinansowania do abonamentów medycznych, do posiłków w pracy, do karnetów na zajęcia sportowe czy wydarzenia kulturalne, organizacja dojazdu do pracy lub refundacja jego kosztów.

Zyskuje pracodawca

„Ok.” – powie pracodawca. – „Ale co ja będę z tego miał?” Korzyści dla pracodawcy, który tworzy zespoły zróżnicowane wiekowo i umiejętnie nimi zarządza, jest całkiem sporo. Przede wszystkim jest to usuwanie luki kompetencyjnej. Mogłaby ona powstać, gdyby w jednym czasie większość pracowników o istotnych dla firmy kompetencjach odeszło z pracy, np. na emeryturę. Mając pracowników w różnym wieku i dbając o to, by starsi przekazywali cenną dla firmy wiedzę młodszym, unikamy takiej niepożądanej sytuacji. Jednocześnie stosowanie narzędzi zarządzania wiekiem pozwala na zwiększanie motywacji i efektywności pracowników, ich innowacyjności i kreatywności. A wiadomo, że pracownik zmotywowany, efektywny i skuteczny to miód na serce każdego pracodawcy.

Stosowanie narzędzi zarządzania wiekiem przyczynia się też do budowania wizerunku dobrego pracodawcy, który troszczy się o swoich ludzi. To z kolei ułatwia utrzymanie najlepszych pracowników i zatrudnianie tych najbardziej utalentowanych z rynku. W czasach, gdzie o pracowników coraz trudniej, a o zaangażowanych, kompetentnych i zmotywowanych jeszcze bardziej, są to korzyści nie do przecenienia.


Szkolenie z zarządzania różnorodnością, w szczególności wiekiem, dla uczestników projektu

Trwa wsparcie dla firm w II edycji

Pracodawcy z Małopolski, którzy biorą udział w II edycji projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”, zakończyli już udział w szkoleniach na temat zarządzania różnorodnością, w szczególności wiekiem. Warto przyjrzeć się bliżej, jak wyglądają te szkolenia.

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo przygotowanego przez realizatora szkoleń - Brainstorm Group.

 


Na pierwszym planie sieć połączeń między punktami. Mężczyzna w garniturze stojący w tle dotyka palcem wskazującym jednego z punktów, od którego odchodzi najwięcej połączeń.

Złóż wniosek o unijne wsparcie i stwórz przyjazne miejsce pracy

Od 29 stycznia do 9 lutego małe i średnie firmy z Małopolski mogą zgłaszać się do projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, instytucja Województwa Małopolskiego, oferuje im doradztwo strategiczne i HR, szkolenia, a także do 63 000 zł grantu. Dzięki nim pracodawcy będą mogli lepiej zarządzać pracownikami i tworzyć dla nich przyjazne miejsca pracy.

Masz problem – pomożemy Ci go rozwiązać

Nie możesz znaleźć odpowiednich kandydatów do pracy? Nie wiesz, co zrobić, by Twoi najlepsi pracownicy nie odchodzili? Być może ludzie w zespole nie potrafią ze sobą rozmawiać i narzekają na trudną współpracę? Jest wiele problemów w zarządzaniu pracownikami w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami, nawykami i możliwościami. Wszystkie działają na niekorzyść firmy, bo odsuwają ją od głównego celu: realizacji usług czy dostarczania produktów dobrej jakości dla klientów.

Najwyższy czas, aby sobie poradzić z tymi problemami i w pełni wykorzystywać możliwości każdego pracownika dla dobra firmy. Skorzystaj więc z oferty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Pomoc dopasowana do potrzeb

Na początek pracodawca i kluczowi pracownicy firmy otrzymają w projekcie szkolenie dotyczące zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania wiekiem. Firma skorzysta też z doradztwa strategicznego. Ekspert przeprowadzi diagnozę firmy pod kątem zarządzania pracownikami, a także wskaże obszary wymagające usprawnienia. Następnie – wspólnie z pracodawcą, uwzględniając jego potrzeby – opracuje strategię zarządzania wiekiem w firmie.

W kolejnym etapie pracodawca otrzyma dofinansowanie z funduszy europejskich na wdrożenie wybranych rozwiązań ze strategii. Będzie mógł m.in. zmodernizować sprzęt w oparciu o wyniki audytu ergonomicznego, doposażyć zdalne stanowiska pracy, wdrożyć system przekazywania wiedzy pomiędzy pracownikami czy zadbać o ich zdrowie fizyczne i psychiczne.

Osoby wskazane przez pracodawcę nauczą się współpracy w zespołach wielopokoleniowych, poznają też metody wydłużania aktywności zawodowej i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Firma może liczyć również na doradztwo HR-owe, jeżeli potrzebuje stworzyć lub zaktualizować procesy kadrowe, czy zaplanować działania zwiększające motywację pracowników.

Wsparcie zostanie dopasowane do potrzeb każdej firmy.

Więcej informacji znajdziesz na podstronie "O projekcie".

Zgłoszenia

Do projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy” mogą się zgłaszać małe i średnie firmy z Małopolski, które spełniają wymogi wskazane w Regulaminie.

Wystarczy, że wypełnią formularz rekrutacyjny i wraz z załącznikami dostarczą go do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie do 9 lutego 2024 roku.

Przypominamy, aplikując do projektu nie warto korzystać z pomocy pośredników. Wypełnienie formularza trwa kilkanaście minut, a informacje i dokumenty, niezbędne w procesie rekrutacji, pracodawca musi przygotować osobiście. Sam musi też złożyć wyjaśnienia lub uzupełnić dokumenty w trakcie oceny formularzy.

W przypadku pytań odnośnie rekrutacji czy wypełniania formularza rekrutacyjnego, zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z Biurem Projektu:

 • tel. 12 619 84 89,
 • tel. 12 619 84 45,
 • tel. 12 619 84 68,
 • tel. 690 260 948,
 • tel. 506 332 292,
 • tel. 506 332 265,
 • e-mail: pni@wup-krakow.pl